Opzienbarend vergelijk tussen 10 methodes om Legionella te bestrijden!

Laura Schotte Internationaal

 

Holland Water heeft begin 2016 een externe partij opdracht gegeven om de 10 meest gebruikte methodes om Legionella te bestrijden tegen het licht te houden. Hierbij werden alle beschikbare wetenschappelijke artikelen over betreffende methoden verzameld en gerubriceerd.

Het volledige artikel kunt u hier downloaden.

 

Conclusie

Het is opvallend om te zien dat van een groot aantal methoden er maar relatief weinig (wetenschappelijke) artikelen beschikbaar zijn. Hiernaast is het frappant om te constateren dat een aantal methoden grote nadelen kennen en soms zelfsronduit gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en/of negatieve effecten kennen op leidingmateriaal  en appendages.

 

Koper- en zilverionisatie

Over koper- en zilverionisatie zijn niet alleen erg veel publicaties gevonden maar er blijkt ook dat deze methode niet alleen het meest effectief is maar ook de minste neveneffecten kent (althans wanneer gebruik wordt gemaakt van separate koper- en zilverelectroden). Iets wat ook al jarenlang door Holland Water in de praktijk wordt beweerd en bewezen.

 

Holland Water hoopt met dergelijke acties bij te dragen aan een constructieve discussie omtrent de zin en de onzin van de inzet van bepaalde technieken. Na ruim 15 jaar Legionellabeleid in Nederland en na even zoveel jaren ervaring met het toepassen van verschillende methoden en technieken is het wat ons betreft belangrijk dat stil gestaan wordt en terug wordt gekeken. Hieruit kunnen immers lessen worden getrokken voor de toekomst. Dit geldt wat Holland Water betreft niet alleen voor de in te zetten methoden maar ook voor het beleid dat wordt gehanteerd. Reviews zijn essentieel om zaken en processen constructief te kunnen optimaliseren. De zin van de onzin scheiden op basis van feiten daar staat Holland Water voor.