Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacy- en cookiebeleid.

Onze kijk
op waterbeheer

Wel de verantwoordelijkheid - niet de middelen

Als gebouweigenaar of -beheerder bent u niet te benijden. Het water dat wordt gebruikt in uw gebouw dient even schoon en veilig te zijn als het water dat door de drinkwaterbedrijven bij de poort wordt afgeleverd. U beschikt echter niet over dezelfde middelen.

De waterbedrijven gebruiken micromembranen, vlokmiddelen, polyelectroliet, dubbel gelaagde filters, ultraviolet licht, ijzerchloride, actieve koolfilters, aluminiumzouten, ultrafiltratie en nog veel meer. Daarentegen wordt van u verwacht dat u hetzelfde water zuiver houdt met slechts thermisch beheer en spoelbeurten.

“Simpel gezegd, willen wij dat u 100% controle heeft over de waterkwaliteit in uw gebouw. Met betrouwbare data om te sturen en watertech die voor iedere situatie een oplossing biedt. Zodat u kunt zorgen voor glaszuiver water – met duurzaam en kostenefficiënt beheer. Onze missie is om u daarbij te helpen.”Rogier van den Brink, CEO Holland Water

Uniforme paardenmiddelen werken niet

Uniforme paardenmiddelen – waarbij de warmwatertemperatuur 24 uur per dag op 60 graden wordt gehouden, en een paar keer per maand of week de kranen minutenlang worden opengezet – zijn niet alleen extreem milieubelastend door de grote hoeveelheden energie en water die worden verspild, ze streven ook nog eens hun doel voorbij.

Kolonisatie door bacteriën, zoals de gevaarlijke legionellabacterie, vindt doorgaans plaats in het laagje bio-film dat vastkleeft aan de binnenwanden van koudwaterleidingen. Thermisch beheer van de warmwatervoorziening en het doorspoelen van leidingen hebben nauwelijks tot geen effect op de bio-film, en daardoor dus ook niet op bacteriële besmettingsrisico’s.

Bovenop deze onduurzame paardenmiddelen komen vaak nog andere botte maatregelen zoals honderden pagina’s dikke beheersplannen, kostbare installatieaanpassingen en/of ingrijpende reinigingen. Meestal zonder positief effect. Wellicht herkent u dit.

Slimme maatoplossingen werken wel

Wat leidt dan wel tot het beoogde resultaat? In essentie hetzelfde als bij de drinkwaterbedrijven – zorgvuldig afgestemde inzet van hoogwaardige watertechnologieën.

Onderstaand TIPSS-model beschrijft de ideale opbouw van modern, technologie-gedreven waterbeheer voor gebouwen:

Technologise

Het begint met data over waterverbruik, piekverbruik, doorstroming, watertemperatuur en -kwaliteit, die met name door slimme meters en sensoren worden verzameld. Op basis van specifieke inzichten die de data u geeft, kunt u vervolgens gericht watertechnologie inzetten. Bijvoorbeeld ultraviolet licht als preventieve poortwachter of koper- en zilverionisatie als duurzame bestrijdingsmaatregel. Ongeacht de technologie die u gebruikt, wint u enorm aan slagkracht tegen bio-film en legionella.

Integrate

Waterbeheer valt of staat met het afstemmen van de verschillende beheersactiviteiten op omgevingsfactoren die continu fluctueren. Dit luistert heel nauw. Daarom is het belangrijk om waterbeheer te integreren en centraal aan te sturen. Idealiter wordt het beheer als volgt gestructureerd:
• Besturing – digitale monitoring en fijne kalibratie van de beheersactiviteiten door de gebouwbeheerder in overleg met een waterexpert
• Behandeling – gerichte inzet van preventieve en/of curatieve watertechnologie in combinatie met enkele aanvullende beheersactiviteiten
• Naleving – zorgvuldige opvolging van geldende wet- en regelgeving bovenop de primaire besturing en behandeling - als puntje op de i dus.

Protect

Legionella komt algemeen voor in de natuur en kan te allen tijde via het distributienetwerk van leidingwater uw gebouw binnendringen, waar het in gestagneerd en opgewarmd water kan koloniseren. U voert dus een nooit aflatende strijd tegen de bacterie die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken en zelfs fataal kan zijn. Maar met slimme monitoringstools, doordachte waterbehandeling en een zerotolerance-beleid kan deze strijd worden gewonnen. Een legionellavrije waterinstallatie is – vanzelfsprekend – onontbeerlijk voor de gebruikers van uw gebouw, maar het vormt ook de opmaat naar duurzaam en kostenefficiënt waterbeheer.

Sustain

Bij aanwezigheid van legionella of een hoog risico daarop, wordt u gedwongen om grove, milieubelastende maatregelen te nemen. Het goede nieuws is dat de wet- en regelgeving u toestaat om het waterbeheer te verduurzamen indien, of zodra, uw installatie structureel legionellavrij is en bewaakt wordt met gepaste watertechnologie. Zo kunt u de warmwatertemperatuur met maar liefst 10 graden verlagen, de spoelfrequentie terugschroeven en het minimale aantal monsters laten nemen. Met de daaruit voortvloeiende besparing op energie, water en autobewegingen draagt u positief bij aan het verkleinen van uw CO2-voetafdruk en de nationale klimaatdoelstellingen.

Save

Volledige controle over de waterkwaliteit in uw gebouw leidt uiteindelijk tot een significante reductie van de operationele kosten. Instabiele waterkwaliteit veroorzaakt door bio-film en bacteriële ontwikkeling gaat doorgaans gepaard met loeiende boilers, arbeidsintensieve spoelregimes, ingrijpende interventies, af en aan rijdende busjes, en andere geldverslindende maatregelen. Deze behoren definitief tot het verleden op het moment dat u de strijd tegen legionella wint en een verfijnd, duurzaam waterbeleid voert. Holland Water helpt u graag om dat doel te bereiken.

© 2023, Holland Water B.V.

Heeft u een vraag?
Kom gemakkelijk met ons in contact.

Bel ons
+31 (0) 343 475 090

Email ons
sales@hollandwater.com

De velden zijn niet juist ingevuld.
De velden zijn niet juist ingevuld.
De velden zijn niet juist ingevuld.
Bedankt! We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u een vraag?
Kom gemakkelijk met ons in contact.

Field not valid.
Field not valid.
Field not valid.
Field not valid.