Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacy- en cookiebeleid.

Altijd monitoren, soms bemonsteren

Speerpunt

Te allen tijde wilt u weten hoe uw drinkwaterinstallatie eraan toe is. Dat kan heel efficiënt met centraal aangestuurde en digitale monitoringtools. In specifieke gevallen helpt bemonstering – bovenop de verplichte halfjaarlijkse monstername – u om potentiële problemen of een mogelijke bron snel op te sporen en deze zo in de kiem te smoren.

In Nederland zijn zogenaamde prioritaire gebouwen en locaties zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, zwembaden, sauna’s, campings, vakantieparken, gevangenissen en truckstations verplicht om jaarlijks tweemaal een monstername en -analyse te doen. In België is dit voor dergelijke locaties één keer per jaar. Vele beheerders nemen echter het zekere voor het onzekere en bemonsteren vaker.

De bemonsteringsfrequentie kan echter tot een minimum worden beperkt als de waterinstallatie is uitgerust met waakzame monitoringstools en watertechnologie. Het systeem wordt dan centraal aangestuurd, de klok rond gemonitord en op basis van al die realtime meetdata zorgvuldig gekalibreerd. Zo ontstaat een uitermate stabiele situatie van doorlopend schoon, veilig en duurzaam beheerd water.

Toch loont het soms de moeite wat extra monsternames te nemen, bijvoorbeeld in risicovolle omstandigheden, bij verontrustende signalen of ten behoeve van brononderzoek. Door proactief te bemonsteren kunt u immers potentiële problemen in de kiem smoren. U doet dit bijvoorbeeld voor de opening van een locatie, in periodes van verminderde watercirculatie of bij langdurige waterstilstand. Dit zijn namelijk de ideale omstandigheden voor de groei van biofilm en de legionellabacterie, zeker in de warmere maanden of in warme omgevingen. (Tekst loopt door onder de foto.)

“Watermonsters zijn geen noodzakelijk kwaad. Monsters – indien gebruikt als waakzame alarmbel – helpen om problemen in de kiem te smoren.”Jacqueline Birkhoff, Solution Manager Holland Water

Voor de gebouwen en locaties die door de Nederlandse wetgeving niet worden gelabeld als ‘prioritair’, geldt de algemene zorgplicht uit de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. Die houdt in dat de eigenaar ervoor verantwoordelijk is dat het leidingwater dat hij ter beschikking stelt legionellavrij (‘deugdelijk’) is. Met een analysecertificaat kunt u aantonen dat u aan deze zorgplicht heeft voldaan.

Als er dan problemen opduiken kunnen deze in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. Daarmee spaart u niet alleen onnodige kosten uit voor ingrijpende bestrijdingsmaatregelen, maar voorkomt u ook dat uw waterinstallatie een tijdje buiten gebruik moet worden gesteld.

Nadat de watermonsters zijn genomen worden ze in een erkend lab verwerkt conform een certificeerde analysemethode en allereerst gefiltreerd. Het residu wordt vervolgens uitgezet op een specifieke kweekplaat en in een broedstoof geplaatst, waardoor eventueel aanwezige legionellabacteriën kunnen groeien en delen. Na een week wordt er gekeken hoeveel bacteriekolonies zich hebben gevormd. De bacteriesoort (Legionella pneumophila of non-pneumophila) en het aantal kolonies geven aan of er sprake is van een legionellabesmetting.

Daarmee spaart u niet alleen onnodige kosten uit voor ingrijpende (en dure) bestrijdingsmaatregelen, maar voorkomt u ook dat uw watersysteem een tijdje buiten gebruik moet worden gesteld.

Heeft u een vraag?
Kom gemakkelijk met ons in contact.

Bel ons
+31 (0) 343 475 090

Email ons
sales@hollandwater.com

De velden zijn niet juist ingevuld.
De velden zijn niet juist ingevuld.
De velden zijn niet juist ingevuld.
Bedankt! We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De frequentie van de monstername is doorgaans opgenomen in uw beheersplan, alsmede het aantal meetpunten en de plaats in de installatie waar deze watermonsters genomen dienen te worden. Vaak zijn dit de risicovolle tappunten zoals (knijp) douches en kranen. Het aantal watermonsters is afhankelijk van de omvang van uw drinkwaterinstallatie en wordt bepaald op basis van het totaal aantal tappunten van de gehele waterinstallatie (vanaf de watermeter geteld).

De 2x2 norm

De verantwoordelijke ondernemers, eigenaren en de gebouwbeheerders willen graag concreet weten wanneer een legionellaprobleem structureel is, en er resolute acties en vervolgstappen ondernomen dienen te worden om de legionellabacterie te bestrijden of te saneren. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van verschillende factoren, maar onze vuistregel geldt: 2 of meer besmette watermonsters, minimaal 2 keer achter elkaar.

De 2x2 norm sluit een klein incidenteel probleem uit en is een indicatie voor een aanzienlijke legionellaverontreiniging van de drinkwaterinstallatie.

Indien 2 uit 10 willekeurige monsters besmet zijn, betekent het niet dat slechts 2 tappunten besmet zijn, maar vermoedelijk dat circa 20% van de hele installatie verontreinigd is. Gebeurt dit twee keer achter elkaar, dan ontkomt de gebouwbeheerder niet aan de conclusie dat het een structureel probleem betreft. Wanneer een structureel legionellaprobleem ontstaat, dienen er direct bestrijdingsmaatregelen genomen te worden om de legionellabesmetting te gaan saneren.

Op zoek naar meer oplossingen?

Creëer hier uw eigen brochure over waterbeheer.

Onze contactgegevens

Wij zijn gepassioneerd over slim waterbeheer en staan u graag te woord.

Heeft u een vraag?
Kom gemakkelijk met ons in contact.

Field not valid.
Field not valid.
Field not valid.
Field not valid.