Ctgb kondigt belangrijke verandering officieel aan

Laura Schotte Nieuwsbericht

Holland Water pleit, op aangeven van haar opdrachtgevers, al jaren voor het (deels) loslaten van de termen ‘prioritair’ en ‘niet-prioritair’. Hierdoor konden immers niet- prioritaire gebouweigenaren, die kampten met een structureel Legionella probleem, niet door ons worden geholpen.

Waar de Bifipro® van Holland Water op prioritaire gebouwen veelvuldig wordt ingezet om Legionella te bestrijden en water en energie te besparen mag dit (nog) niet bij niet-prioritaire gebouwen. Het bericht van het Ctgb is een eerste aanzet aan een verandering hierin. Dat Holland Water hiertoe alle vereiste procedures zal blijven volgen is evident.