Privacyverklaring


Holland Water bv, gevestigd Nijendal 52, 3972 KC Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam         Holland Water B.V.
Adres                       Nijendal 52, NL-3972 KC Driebergen
Website                   https://hollandwater.com
Telefoon                 +31 (0) 343 475 090

Persoonsgegevens die wij verwerken
Holland Water verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons hebt verstrekt. Uw gegevens maken deel uit van overeenkomsten tussen u en Holland Water.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wachtwoord (Bifipro.com)
• IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de gegevens verwerken
Holland Water verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Telefonisch of e-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Verzenden nieuwsbrief ter informatie t.b.v. relaties
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
• Informeren over wijzigingen van diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Het versturen van facturen
• Communicatie inzake Bifipro.com gegevens

Op basis van de volgende grondslagen worden bovenstaande gegevens verzameld:
• Waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het leveren van diensten
• Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, welke u te allen tijde kunt intrekken
• Indien Holland Water moet voldoen aan een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming
Holland Water neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holland Water)
tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Holland Water bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien het wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te
bewaren, bijvoorbeeld door een wettelijke bewaar-/administratieplicht, dan zullen wij de betreffende wettelijke
bewaartermijn hanteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Holland Water gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies.
We gebruiken analytische cookies van Google Analytics om het surfgedrag op onze website anoniem te analyseren.
Deze meetgegevens worden door Google geanonimiseerd en niet gedeeld met andere Google partners en hebben een
bewaartermijn van 14 maanden.

Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Holland Water en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om u uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of
een ande0er, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@hollandwater.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Holland Water wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Holland Water neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u
de indruk hebt dat uw gegevens niet genoeg beveiligd zijn, of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op
met info@hollandwater.com.