VDTV 2016 beurs in België succesvol verlopen!

Laura Schotte Beurzen & Congressen

De (internationale) IFHE beurs was maar net achter de rug en de VDTV opende al weer haar deuren in Gent (België). Ook hier gaf Holland Water acte de présence en werden er veel contacten uitgewisseld.

Inmiddels heeft Holland Water een stevige basis in België opgebouwd en blijkt de animo voor het Bifipro® systeem groot. Systemen die eerder werden toegelaten door de Hoge Gezondheidsraad blijken inmiddels voor diverse problemen te zorgen, bijvoorbeeldAnodische Oxidatie blijkt in veel gevallen onvoldoende effectief in complexe installaties. En Chloordioxide systemen blijken veelal diverse neven problemen te veroorzaken. Zo raken (kunststof)leidingsystemen aangetast en blijken leidingleveranciers garanties in te trekken en/of de garantieperiode te verkorten.

Het unieke koper- en zilverionisatiesysteem van Holland Water blijkt een perfect alternatief en biedt louter voordelen. De facilitair managers van het Az Damiaan te Oostende, die begin 2015 een Bifipro® systeem installeerden, zijn bijzonder enthousiast en goede ambassadeurs voor Holland Water. Waar men, voordat het systeem werd geplaatst, een terugverdientijd van minder dan 3 jaar calculeerde blijkt de terugverdientijd nu ruim 1 jaar na dato, minder dan 2 jaar te bedragen. Dit alleen al op basis van het feit dat de (retour)watertemperatuur met meer dan 10 graden kon worden verlaagd dankzij het systeem. Referentiebrief Bifipro® te AZ Damiaan

De aanloop op de Holland Water stand was groot. Niet alleen vanwege de interesse voor het Bifipro® systeem maar ook vanwege het  “Beat thé Biofilm” spel. De prijs voor de winner van het spel was een weekend verblijf op de SS Rotterdam, waar uiteraard een Bifipro® systeem is geïnstalleerd. De heer Marc Jackmaert van Az Vesalius bleek de meest vaste hand te hebben. Staf van Hoogten, Manager België Holland Water, reikte na afloop van de beurs de cheque uit aan de heer Jackmaert en zijn partner.

Prijsuitreiking