Bifipro® Cool

Bifipro® is het meest robuuste systeem dat wereldwijd te koop is en door Holland Water zelf is ontwikkeld. Daarin zijn we uniek. Holland Water is met haar Bifipro® niet voor niets marktleider en heeft, alleen al in Nederland, inmiddels meer dan 350 systemen operationeel.

Op basis van specifieke kennis, know-how en voortdurende R&D-inspanningen mag de ionisatietechniek, zoals die in de Bifipro® wordt toegepast, als ‘state of the art’ omschreven worden. Middels het gebruik van aparte koper- en zilverelektroden kan er op elk gewenst moment zeer nauwkeurig koper en/of zilver per liter water worden gedoseerd. Onze systemen kunnen worden ingezet vanaf 500 m³ waterverbruik per jaar tot > 500.000 m³ per jaar. Daarmee zijn wij letterlijk van alle markten thuis.

De grote voordelen van de Bifipro® Cool liggen in het feit dat het gebruik van chemicaliën volledig kan worden geëlimineerd, wat een aanzienlijke besparing op het waterverbruik oplevert, doordat veelal probleemloos met een hogere indikkingsfactor kan worden gewerkt. Ook vergeleken met andere technieken, zoals ozon, levert de Bifipro® Cool veel operationele voordelen op. Dit wordt beaamd door onze klanten die zeer tevreden zijn met deze effectieve en kostentechnisch voordelige oplossing.

Na ruim 12 1/2 jaar praktijkervaring kunnen we concluderen dat de Bifipro® voor onze klanten de ultieme oplossing biedt tegen het gevaar van Legionella. Op alle locaties heeft de Bifipro® zich uitermate bewezen. Ervaart u problemen met Legionella? Dan zult ook u zich in ons zeer loyale klantenbestand snel thuisvoelen, waar u ervaringen uit de praktijk met collega-gebruikers kunt delen.

Wij leveren niet alleen een systeem. We biedentevens een toegespitst onderhoudsprogramma dat door onze eigen Service Engineers viermaal per jaar bij u op locatie wordt uitgevoerd. En wat misschien nog wel belangrijker is, is onze ‘after sales’. Via moderne monitoringssoftware volgen en bewaken wij uw systeem en kunt u de werking en effectiviteit van de Bifipro®  zelf 24/7 online volgen.

 


“Met de Bifipro® Cool bieden we u een duurzame en betrouwbare oplossing voor de dreiging van een Legionellabesmetting in uw koeltoren(s), maar ook voor het beheersen van kalk en corrosie.”

Peter van der Linde, Director


Uitdaging

Biofilm groei en daarmee Legionella ontwikkeling voorkomen in natte gebouw gebonden koeltorens? Wij wijzen u graag de weg naar de meest duurzame en innovatieve oplossing: Bifipro®, koper- en zilverionisatie (‘CSI’) in optima forma. Zonder het gebruik van chemicaliën. Veilig, effectief en betrouwbaar.

Oplossingsrichtingen

Een zogeheten ‘natte koeltoren’ is een installatie die wordt gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en uit gebouwen door middel van het vernevelen van water. Dit alles gebeurt via een open constructie.

Specifiek voor de waterbehandeling in natte koeltorens hebben we de Bifipro® Cool ontwikkeld. Hiermee bieden we een duurzaam alternatief ten opzichte van de klassieke chemie methode om deze waterinstallaties bacterie- en Legionellavrij te houden. Hiermee is Holland Water uniek in de wereld!

Het beheer van een koeltoren luistert nauw en een goede afstemming is cruciaal.

Traditioneel wordt een mix van chemicaliën toegepast om bacterievorming en Legionella te bestrijden. De complexiteit en omgevingsfactoren bepalen grotendeels het succes om Legionella ook daadwerkelijk betrouwbaar het hoofd te bieden. Vanuit een gecoördineerde aanpak en met behulp van ons geavanceerde online monitoringsprogramma bewaken wij de meest cruciale parameters. Dit gaat veel verder dan tot op heden, bij koeltorens, gebruikelijk is. Vaak wordt er op gevoel en naar beste eer en geweten geacteerd, wat riskant is als de gezondheid van medewerkers op het spel staat.

Kennis, kunde en kwaliteit staan bij Holland Water op een niet te evenaren niveau. Het team van Research & Development experts bepaalt continu de standaard in koper- en zilverionisatie.

Techniek

De Bifipro® mag met recht het meest professionele en innovatieve koper- en zilverionisatiesysteem worden genoemd.

Dankzij de inzet van separate koper- en zilverelektroden, nauwkeurige flowmeters en de door Holland Water gepatenteerde stroomregeling kan er, op iedere liter water, zeer nauwkeurig koper en zilver worden gedoseerd en doordat de elektroden niet vervuilen blijven de elektroden voor langere tijd zeer efficiënt werkzaam.

Waar nodig zetten wij een sensor in waarmee de koper- en zilverconcentraties nauwkeurig kunnen worden gevolgd. Een unieke sensor die wederom door Holland Water in eigen laboratorium is ontwikkeld. En van grote waarde in circulerend ingedikt koelwater om continu inzicht te hebben in de werkelijke koper- en zilverconcentraties.

Ieder systeem wordt door eigen ervaren personeel in onze werkplaats samengesteld en per project op maat gebouwd, getest, geïnstalleerd en onderhouden. Ook het monitoren doen we vanuit ons monitoring centrum in Driebergen.

 

Technische partners:

Hollandcool capaciteit booster voor koelcondensors.

 


Wetgeving en Certificering

De Bifipro® Cool mag als preventieve beheerstechniek zonder beperkingen worden toegepast.

De Bifipro® van Holland Water is in ons eigen laboratorium ontwikkeld. Het systeem voldoet aan de strenge Nederlandse waterleidingnormen en is bruikbaar voor elk type drink- en proceswater.

Onze Bifipro® is, als eerste systeem in Nederland, in 2010 goedgekeurd door het College voor de Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) op deugdelijke werking, veiligheid voor de gezondheid en toegestane milieubelasting. Bifipro® is gecertificeerd door Kiwa, volgens BRL-K14010-2/01 (inclusief ATA), met certificaatnummer K73951/01. Het Bifipro® systeem is het enige koper- en zilverionisatiesysteem in Nederland dat een Ctgb-toelating en Kiwa certificaat heeft voor het gebruik bij koeltorens.


De Bifipro® is tevens goedgekeurd voor gebruik in de UK door de ‘Health and Safety Executive’ en voor gebruik in Ierland door het ‘Irish Department of Agriculture’. Toestemming voor de Belgische markt is verleend door de ‘Hoge Gezondheidsraad’.

Op Europees niveau is Nederland met haar Ctgb-toelating voorloper geweest van de thans geldende Biocidenverordening (BPR, Verordening EU 528/2012). Deze heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruik maken van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide. Holland Water voldoet volledig aan alle geldende Europese wetgevingseisen.

Monitoring

Onze service gaat veel verder dan het leveren van een systeem. We bieden een toegespitst onderhoudsprogramma dat door onze eigen Service Engineers viermaal per jaar bij u op locatie wordt uitgevoerd. En wat misschien nog wel belangrijker is, is onze ‘after sales’. Via moderne monitoringssoftware volgen en bewaken wij uw systeem en kunt u de werking en effectiviteit van de Bifipro® zelf 24/7 online volgen. We doen dit meestal in nauwe samenwerking met u als eindgebruiker en uw adviesbureau.

We willen u volledig ontzorgen.

Uit klanttevredenheidsonderzoeken is gebleken dat het serviceniveau van Holland Water hoog scoort. Onze technici beheersen de techniek dan ook tot in de puntjes en onze Optimalisatie Manager biedt vaak de oplossing voor ongrijpbare en onverklaarbare situaties.Vanuit ons Control Center in Driebergen houden we 24/7 op afstand en online de vinger aan de pols.

Referenties