Legionellabeheersing bij Verlaagde Heet Water Temperaturen met Koper- en Zilverionisatie

Laura Schotte Nieuwsbericht

Recent onderzoek, zoals gepubliceerd in de American Journal of Infection Control, toont aan dat Legionella pneumophila beheerst kan worden in watersystemen met verlaagde heet water temperaturen door middel van koper- en zilverionisatie. Niet alleen worden de Legionellabacteriën volledig beheerst, maar ook aanzienlijke energiebesparingen en verminderde koolstofemissies zijn aan de orde.

Koper- en Zilverionisatie (CSI)

Het Ministerie van Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk beveelt Legionellabeheersing aan middels een handhaving van heet- en koud water temperaturen van respectievelijk > 55°C en < 20°C. Deze temperatuurbeheersing kan leiden tot de volgende zorgen en/of risico’s; 1) techniekbeheersing om het hoge risico op verbranding te voorkomen, 2) handhaving van > 55°C water vergt een hoog energieverbruik, 3) temperatuurbeheersing behandeld niet andere watergedragen bacteriën en 4) temperatuurbeheersing schiet vaak te kort bij Legionellabehandeling. Voornamelijk het laatstgenoemde resulteert vaak in de behoefte aan andere beheersingsmethoden, zoals koper- en zilverionisatie (CSI). In dit specifieke geval was CSI geselecteerd door haar doeltreffendheid, betrouwbaarheid, energiebesparingen, vermindering van koolstofemissies en kostenminimalisatie. Maar ook als een gevolg van de schatting van de Green Investment Bank in het Verenigd Koninkrijk dat het instaleren van efficiënte energietoepassingen bezuinigingen op het energieverbruik van de National Health Service (NHS) tot 20% zouden kunnen realiseren.

Casus

Het huidige onderzoek is uitgevoerd in een nieuw zorginstellingsgebouw in een kinderziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk en omvat een periode van zes jaar met aanvang in september 2011. Hier was CSI ingezet als primaire beheersingsmethode voor de Legionellabacterie. Traditionele temperatuurbeheersing om de Legionellabacterie te behandelen zoals hierboven beschreven was niet ingezet gedurende de onderzoeksperiode. De CSI systemen waren ingesteld om de watertoevoer te behandelen met de minimaal benodigde concentraties van Koper (Cu) met > 0.2 mg/l en Zilver (Ag) met > 0.02 mg/l. De concentraties van ionen pasten zich automatisch aan aan veranderingen in stroomsnelheid en waterkwaliteit. De CSI systemen werden iedere maand gecontroleerd en watermonsters werden van de CSI systemen, de tanks en de uitlaten genomen gedurende de onderzoeksperiode (totaal van 23 tappunten per maand). Deze werden geanalyseerd op concentraties van Cu en Ag ionen en Kolonievormende Eenheden (KVE’s).

Veiligheid en Besparingen

Gedurende de onderzoeksperiode van zes jaar werden er geen Legionellabacteriën aangetroffen in de 1,598 monsters. Naast deze uitmuntende beheersing van de Legionellabacterie in het kinderziekenhuis, resulteerde het gebruik van CSI ook in significante energiebesparingen. Als CSI niet zou zijn toegepast, zouden drie van de vijf tanks tot 65°C verwarmd moeten worden in plaats van 45°C. Aangezien dit onnodig was dankzij de inzet van de CSI systemen heeft het kinderziekenhuis 33% bespaard op haar energieverbruik (Tabel 1). Niet alleen resulteerde het verlagen van de temperatuur in energiebesparingen, het faciliteerde ook een vermindering in de koolstofemissies van het gebouw; met een schatting van 22.3 metrische tonnen aan CO2 per jaar.

Totaalpakket

Waar voorgaande onderzoeken al de ontoereikendheid van temperatuurbeheersing voor Legionellabehandeling en de effectiviteit van CSI voor dergelijke behandeling hebben aangetoond, biedt het huidige onderzoek echt een compleet overzicht van de combinatie van deze voordelen dankzij juiste CSI beheer.

Doeltreffendheid, betrouwbaarheid, energiebesparingen, vermindering van koolstofemissies en kostenminimalisatie kunnen allen gerealiseerd worden met de hulp van koper- en zilverionisatie. Neem hiervoor contact met ons op voor meer informatie.

Heet water temperatuur verlaging (heet water bij 45°C en 65°C)

Tank Tank water temp (°C) (nieuw gebouw) ∆T Tank water temp (°C) (traditioneel) ∆T Jaarlijks energieverbruik (kWh) 45°C Jaarlijks energieverbruik (kWh) 65°C

1

45 27 65 48 34,421 61,089

2

45

27 65 48 35,691

61,089

3

45 27 65 48 35,691

61,089

4

60 48 65 48 27,370

27,370

5

60 48 65 48 27,370

27,370

Totaal 160,543

238,005

ΔT is de verandering in temperatuur van de koud water opslag tank (17°C).