Techniek

De Bifipro® mag met recht het meest professionele en innovatieve koper- en zilverionisatiesysteem worden genoemd.

Dankzij de inzet van separate koper- en zilverelektroden, nauwkeurige flowmeters en de door Holland Water gepatenteerde stroomregeling kan er, op iedere liter water, zeer nauwkeurig koper en zilver worden gedoseerd en doordat de elektroden niet vervuilen blijven de elektroden voor langere tijd zeer efficiënt werkzaam.

Waar nodig zetten wij een sensor in waarmee de koper- en zilverconcentraties nauwkeurig kunnen worden gevolgd. Een unieke sensor die wederom door Holland Water in eigen laboratorium is ontwikkeld. En van grote waarde in circulerend ingedikt koelwater om continu inzicht te hebben in de werkelijke koper- en zilverconcentraties.

Ieder systeem wordt door eigen ervaren personeel in onze werkplaats samengesteld en per project op maat gebouwd, getest, geïnstalleerd en onderhouden. Ook het monitoren doen we vanuit ons monitoring centrum in Driebergen.


Wetgeving en Certificering

De Bifipro® mag in Nederland (vooralsnog) alleen worden ingezet op locaties als prioritair bestempeld zijn en een structureel Legionellaprobleem kennen. In zeer specifieke gevallen kunnen wij er voor zorgen dat op niet-prioritaire locaties de Bifipro® wordt toegestaan. Een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau zal, voordat het Bifipro® systeem wordt geplaatst, een zogenaamde ‘motivatiebrief’ moeten schrijven. In deze brief wordt aangegeven waarom er naar het oordeel van de betreffende adviseur gekozen mag worden voor koper- en zilverionisatie.

Ook vanuit kostentechnische overwegingen kan de motivatie geschreven worden om tot installatie over te gaan. Een goede en onafhankelijke adviseur zal dit doen, maar er zijn er ook die onder het mom van de ‘wetgeving’ niet snel met het advies voor koper- en zilverionisatie zullen komen. Hetzelfde geldt voor installateurs. Holland Water staat ervoor altijd objectief te adviseren. Wij herkennen snel of installatietechnische oplossingen tot het gewenste resultaat zullen leiden of niet. Wij streven één belangrijk doel na, de locatie zo snel en kostenefficiënt mogelijk Legionellavrij maken.


De Bifipro® van Holland Water is in ons eigen laboratorium ontwikkeld. Het systeem voldoet aan de strenge Nederlandse waterleidingnormen en is bruikbaar voor elk type drink- en proceswater.

Onze Bifipro® is, als eerste systeem in Nederland, in 2010 goedgekeurd door het College voor de Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) op deugdelijke werking, veiligheid voor de gezondheid en toegestane milieubelasting. Bifipro® is gecertificeerd door Kiwa, volgens BRL-K14010-2/01 (inclusief ATA), met certificaatnummer K73951/01. Het Bifipro® systeem is het enige koper- en zilverionisatiesysteem in Nederland dat een Ctgb-toelating en Kiwa certificaat heeft voor het gebruik bij koeltorens.

De Bifipro® is tevens goedgekeurd voor gebruik in de UK door de ‘Health and Safety Executive’ en voor gebruik in Ierland door het ‘Irish Department of Agriculture’. Toestemming voor de Belgische markt is verleend door de ‘Hoge Gezondheidsraad’.

Op Europees niveau is Nederland met haar Ctgb-toelating voorloper geweest van de thans geldende Biocidenverordening (BPR, Verordening EU 528/2012). Deze heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruik maken van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide. Holland Water voldoet volledig aan alle geldende Europese wetgevingseisen.

Referenties