Wist u dat …

Qua techniek en systemen:

 • Het Bifipro® systeem met separate koper- en zilverelektroden werkt.
 • Systemen die werken met een zogenaamde legering van koper en zilver onvoldoende accuraat werken. Artikel Alloys
 • Het Bifipro® systeem een gepatenteerde stroomregeling heeft die er voor zorgt, dat de koper- en zilverionen zeer nauwkeurig aan iedere liter water worden toegevoegd.
 • De Bifipro® systemen, dankzij deze unieke stroomregeling, slechts eens per kwartaal onderhouden behoeven te worden.
 • Het Bifipro® systeem met zeer nauwkeurige flowmeters werkt die cruciaal zijn voor het accuraat doseren van de koper- en zilverionen.
 • Een investering in Holland Water en het Bifipro® systeem de enige legitieme manier is om het spoel- en temperatuurregime te verlichten. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Holland Water begin 2014 het Bifipro® I systeem op de markt bracht dat geschikt is voor kleinere locaties zoals campings, Bed en Breakfast en kleine zorginstellingen.

 

Qua innovatie en originaliteit:

 • Holland Water de enige producent in Nederland is die haar Bifipro® (koper- en zilverionisatiesysteem) volledig in eigen beheer ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en monitort.
 • Het Bifipro® systeem zich kwalitatief duidelijk onderscheidt van andere koper- en zilverionisatiesystemen die in Nederland en de rest van de wereld te koop zijn.
 • Holland Water dit kan staven met (wetenschappelijke) rapporten en praktijkonderzoeken.
 • Holland Water inmiddels meer dan 40 systemen (ook gecertificeerde) van allerlei typen heeft ingeruild waaronder Ultra Filtratie, Ultra Violet, AOT+ en koper- en zilverionisatie van alle leveranciers.
 • Holland Water in haar werkplaats in Driebergen de meeste concurrerende systemen die er beschikbaar zijn tentoon heeft gesteld. Deze koper- en zilverionisatiesystemen (uit Nederland en daarbuiten) kennen stuk voor stuk meerdere technische tekortkomingen.
 • Holland Water de Silco sensor in eigen beheer heeft ontwikkeld . Hiermee kunnen zeer lage concentraties koper en zilver nauwkeurig worden gemeten.

 

Qua markt:

 • De markt van koper- en zilverionisatie in Nederland 4 aanbieders kent en Holland Water als enige leverancier volledig onafhankelijk opereert en geen verbindingen heeft met adviseurs, installateurs en/of qua inkoop afhankelijk is van collega-aanbieders.
 • Holland Water constructief, maar onafhankelijk, samenwerkt met meerdere adviesbureaus en installateurs.
 • Holland Water de enige leverancier in Nederland is die nog nimmer een koper- en zilverionisatiesysteem heeft moeten laten inruilen door een andere aanbieder of zelf terug heeft moeten nemen, omdat het systeem niet functioneerde.
 • Holland Water in Nederland de meeste koper- en zilverionisatiesystemen operationeel heeft en daarmee ruimschoots marktleider is.
 • Holland Water naast marktleider in Nederland ook met succes actief is in België, Italië en het Midden Oosten.
 • Holland Water het eerste Nederlandse bedrijf is dat, na het handelsembargo, weer zaken doet met Iran.

 

Qua organisatie en kwaliteit:

 • Holland Water een complete Research & Development afdeling heeft waar de Bifipro® systemen en het monitoringssysteem continu worden verbeterd.
 • Holland Water in 2015 20% van haar omzet investeerde in R&D en Innovatie.
 • Holland Water inmiddels met 15 eigen personeelsleden werkt vanuit het hoofdkantoor in Driebergen en de nevenvestiging in Drachten.
 • Holland Water, samen met HG Ulfima, de Combipro heeft ontwikkeld en de unieke combinatie van een ‘state of the art’ ultrafiltratie systeem combineert met haar Bifipro® ‘state of the art’ koper- en zilverionisatiesysteem.
 • Holland Water is lid van Water Alliance en in dit verband regelmatig aan innovatieve projecten werkt en internationaal aan de weg timmert.
 • Holland Water eigendom is van 3 aandeelhouders die allen operationeel actief zijn.

 

Qua wet- en regelgeving:

 • Holland Water als enige leverancier wetenschappelijk en proefondervindelijk heeft aangetoond dat haar Bifipro® systeem probleemloos installaties biofilm- en Legionellavrij houdt, ook bij een twee wekelijks spoelregime en een verlaagde temperatuur van minimaal 50 graden Celsius. Holland Water is de enige leverancier die dit middels een Ministerieel besluit kan weerleggen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Holland Water in 2010 als eerste leverancier over de Ctgb toelating beschikte en hiermee direct (bijvoorbeeld via een Letter of Access aan derden) of indirect de toelatingen van de overige leveranciers heeft bewerkstelligd.
 • Holland Water als enige aanbieder van koper- en zilverionisatiesystemen in Nederland een Ctgb toelating heeft om haar Bifipro® systemen toe te passen bij koeltorens.
 • Holland Water de eerste Nederlandse aanbieder is die reeds in juni 2015 volledig voldeed aan de eisen van de Europese Biociden wetgeving (BPR) en de per 1 september 2015 geldende ECHA Artikel 95 richtlijnen.
 • Holland Water sterk leidend is geweest om het Europese koperdossier opgebouwd en goedgekeurd te krijgen.

 

Nota bene: Wij hechten er aan dat alleen feitelijke informatie wordt verstrekt. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op bovenstaande of ons kunnen voorzien van nieuwe relevante informatie dan vernemen wij dat uiteraard graag. Klik hier voor onze contactgegevens.

Wat is Legionella?

Legionella is een bacterie. Een micro-organisme zoals het Norovirus, E-coli, Hepatitus A, Cryptosporidium en Pseudomonas. Een potentieel besmettingsgevaar voor water en verantwoordelijk voor het overlijden van miljoenen slachtoffers wereldwijd. Legionella pneumophila veroorzaakt de Legionellaziekte, een fatale pneumonie, oftewel longontsteking. Deze Legionellabacterie vindt haar weg in kwetsbare ademhalingssystemen van mensen door het inhaleren van kleine besmette waterdruppels, die ook als een waternevel kunnen neerdalen.

In potentie is iedereen vatbaar voor Legionella. De grootste risicogroepen zijn kleine kinderen en de leeftijdsklasse vanaf 45 jaar. Zij die een verzwakt immuunsysteem hebben, mensen met ademhalingsmoeilijkheden en/of nierklachten en de groep rokers en drinkers.

Hoe ontstaat Legionella?

Het probleem van Legionella ontstaat door vervuiling van de waterinstallaties waarin biofilm als broedplaats van allerlei bacteriën gaat dienen. Die vervuiling kan met name ontstaan door stagnerend water en opwarming van het koude water. In die situaties schieten alle andere technieken of ingrepen tekort en wordt ook door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de techniek van koper- en zilverionisatie (CSI) als de ultieme oplossing genoemd.

Zodra bacteriën zich vermenigvuldigen, scheiden ze polysaccharides af, dat als een soort lijm fungeert en dit helpt de bacterie zich aan de waterleidingwand of een oppervlakte -in het geval van een koeltoren- te nestelen. Biofilm is een laag opgebouwde bacteriën die zich gewoonlijk makkelijk vormt aan de binnenkant van een waterleiding, of op een oppervlakte. Biofilm is de ideale broedplaats voor de Legionellabacterie.

De Legionellabacterie kan in water overleven bij temperaturen tussen 0° en 63°C, maar vermeerdert zich vooral bij 20-45°C. Bij temperaturen van 30-40°C (lichaamstemperatuur!) is de groeisnelheid maximaal.Een laag biofilm in een waterleiding: dé broedplaats voor de Legionellabacterie.

“Wij doen er alles aan om zo snel en efficiënt mogelijk het Legionellaprobleem te elimineren.” 

Leo de Zeeuw, Managing Director

Vergelijkingstabel technieken

Een objectieve weergave en vergelijking tussen de diverse alternatieve technieken voor drinkwater

 Koper en Zilver IonisatieChloreringSpoeling en VerhittingChloor DioxydeUltra Violet Licht (U.V.)Membraan filtratie
Benodigde concentratiesCu = 0.2 - 0.8 mg/l,
Ag = 0.02 - 0.08 mg/l
2 - 4 mg/l80ºC voor 30 minuten0.5 - mg/l als CLO210 - 0,1um
Werking in literatuur gedocumenteerdJaJaJaJaJaJa
Residueel effectJaNeeNeeStabieler dan chloorNeeNee
Re-kolonisatie tijd6 - 12 weken1 - 2 wekenVarieertGeen informatieSlechts plaatselijk actief (Poortwachter)Slechts plaatselijk actief (Poortwachter)
Temperatuur effectGeen effectDesintegratieNiet toepasbaarDesintegratieSlechts plaatselijk actief Slechts plaatselijk actief
pH effectVerhoogd pH (>8,5) kan werking beïnvloedenVerhoogd pH (>8,5) beïnvloeden werking negatiefGeen effectGeen effectGeen effectGeen effect
BijproductenGeenTrihalomethanes (THMs)GeenChloraat en ChlorietGeenGeen
Effect op smaak en geurGeenJaGeenMinimaal ondanks hoge concentratiesGeenGeen
CorrosieGeenHeel corrosiefCorrosiefCorrosiefGeenGeen
Onderhoud4 x per jaar inspectie van elektroden, 4 x per jaar inspectie van concentratieRegels voor vervoer, opslag en behandeling zijn van toepassing, Routine inspectie van concentratie, corrosie inspectieVerbranding is mogelijk; arbeidsintensiefRegels voor vervoer, opslag en behandeling zijn van toepassing, Regelmatige inspectie van concentratie, Corrosie inspectieRegelmatig schoonmaken omdat anders werking snel vermindertRegelmatig filters reinigen dansel vervangen
Vermindering van effectiviteitGeenElimineert biofilm niet. Verliest doeltreffendheid bij hoog pH. Desintegreert bij hoge temperaturen en over afstandElimineert biofilm niet en re-kolonosatie is mogelijkDesintegreert bij hoge temperaturen en over afstandSlechts plaatselijk actief; alleen als watersysteem in direct contact is met UV, anders elimineert het de biofilm nietSlechts plaatselijk actief, elimineert biofilm niet