Over Holland Water

Holland Water levert duurzame oplossingen voor veilig water. Het is onze passie om oplossingen te bieden voor iedereen die kampt met biofilm en daarmee Legionella problemen. Als marktleider in koper- en zilverionisatiesystemen voor zowel drinkwater als koeltorens in Nederland, zitten we nooit stil en vergroten we met succes onze thuismarkt. Daarnaast voeren we onze internationale expansie door en bestrijden we Legionella ook over de grenzen. Holland Water wil graag het (drink)water in de wereld veiliger maken.

Holland Water onderscheidt zich op een groot aantal punten van anderen. 

Wist u dat …

  • Het Bifipro® systeem met separate koper- en zilverelektroden werkt.
  • Holland Water de enige producent in Nederland is die de Bifipro® (koper- en zilverionisatiesysteem) volledig in eigen beheer ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en monitort.
  • De markt van koper- en zilverionisatie in Nederland 4 aanbieders kent en Holland Water als enige leverancier volledig onafhankelijk opereert en geen verbindingen heeft met adviseurs, installateurs en/of qua inkoop afhankelijk is van collega aanbieders.
  • Holland Water een complete Research & Development afdeling heeft waar de Bifipro® systemen en het monitoringssysteem continu worden verbeterd.
  • Holland Water als enige leverancier wetenschappelijk en proefondervindelijk heeft aangetoond dat het Bifipro® systeem probleemloos installaties biofilm- en legionellavrij houdt, ook bij een twee wekelijks spoelregime en een verlaagde temperatuur van minimaal 50 graden Celsius. Holland Water is de enige leverancier die dit middels een Ministerieel besluit kan weerleggen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lees verder …

Onze ultieme oplossing

De kans op besmetting met Legionella (Wat is Legionella?) is klein, maar het risico op aanwezigheid van de Legionellabacterie is op sommige plaatsen groot. Gebouwen met een verhoogd risico zijn bijvoorbeeld hotels of ziekenhuizen met complexe drinkwaterinstallaties en veel tappunten. Ook via fonteinen en vernevelingsinstallaties vervoeren aerosolen (waternevel) de bacterie door de lucht. Daarom zijn er strenge regels en voorwaarden voor bedrijven en instellingen waar veel mensen verblijven of op bezoek komen.

Als onafhankelijke producent en onbetwiste marktleider kijken we oplossingsgericht naar de diverse situaties en problemen die ons voorgelegd worden. De rode draad hierin is dat er helaas vaak halve oplossingen worden aangedragen die op termijn een onnodig hoge kostenpost betekenen en zeker geen definitief einde van het Legionellaprobleem. Als Holland Water hebben we maar één belang en dat is uw Legionellaprobleem zo snel en efficiënt mogelijk oplossen. Gebaseerd op onze ruime praktijkervaring weten wij inmiddels dat wij u structureel, effectief en economisch verantwoord van dienst kunnen zijn. Dat doen we vanuit onze kantoren in Driebergen en Drachten.

Leer in een paar minuten Holland Water en de Bifipro® kennen.


Professionals kiezen Bifipro®


Het Bifipro® systeem verovert inmiddels ook internationale markten.Visie

Holland Water draagt bij aan een betere wereld door duurzame oplossingen te bieden waarmee veilig water kan worden zekergesteld en water en energie kan worden bespaard. Iedere installatie die biofilm en daarmee Legionella problemen veroorzaakt willen wij voorzien van onze Bifipro®.

Missie

Holland Water biedt met de best mogelijke duurzame techniek wereldwijd de meest efficiënte oplossingen om biofilm en daarmee Legionella in watersystemen te bestrijden. Op een integere, professionele en duurzame manier bieden wij onze opdrachtgevers optimale service en nemen wij zorgen omtrent Legionella weg. Holland water past de best mogelijke technieken toe, innoveert en stelt hoge eisen aan kwaliteit.

Internationaal

Vanuit onze positie als marktleider in de Nederlandse koper- en zilverionisatiemarkt, focussen wij ons in toenemende mate op het buitenland. In het verlengde van een aantal succesvolle installaties in België en Italië stuurt Holland Water aan op een actieve uitbreiding in een aantal Europese regio’s en het Midden-Oosten. Holland Water kiest voor een kwalitatieve groei, waarbij er niet alleen aandacht is voor de verkoop van de Bifipro® zelf, maar er wordt ook veel tijd besteed aan het opleiden van de eindgebruikers en het bewaken en stroomlijnen van de verschillende processen die verband houden met de juiste werking van het systeem. Holland Water is hierin uniek! Verklein de waterfootprint

De snel toenemende schaarste aan schoon zoet water is één van de grootste mondiale problemen van deze tijd. Schoon water heeft direct betrekking op onze gezondheid. Net zoals veel andere bedrijven en organisaties hebben ook wij het verkleinen van de waterfootprint opgenomen in hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Bifipro® is een duurzame oplossing omdat:

  • Er geen chloorhoudende stoffen of schadelijke chemicaliën nodig zijn.
  • Doorspoelen van de leidingen minder vaak nodig is. Dit bespaart water.
  • De temperatuur van het water in de leidingen lager kan zijn. Dit bespaart energie.

“Holland Water levert graag een bijdrage aan het verkleinen van de waterfootprint en de kwaliteit van drink- en proceswater.”Silco sensor

Holland Water is al sinds jaar en dag bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water. Wij nemen voortdurend deel aan projecten waarbij innovatie voorop staat. Zo heeft zij de afgelopen jaren in een uitgebreid Europees onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe sensortechnieken geparticipeerd. Uiteindelijk heeft Holland Water hieruit de Silco sensor ontwikkeld, die zijn waarde bewijst bij koeltorens en complexe drinkwatersystemen.

In een recent project, dat werd geïnitieerd door de Provincie Friesland waarbij de Silco sensor verder werd getest, en waar ook de mogelijkheid werd onderzocht hoe biofilmontwikkeling kon worden gemeten, was Holland Water actief participant. Op dit moment zijn wij in een vergevorderd stadium van de ontwikkeling van een speciale sensor, om de hardheid van het water te meten waardoor het proces rondom de Bifipro® Cool voor koeltorens nog beter kan worden bewaakt en bijgestuurd.Naast het meten van koper en zilver wordt de Silco sensor ook geschikt gemaakt voor het meten van andere parameters. 

“Uitgebreide statistische analyses, op de door ons gegenereerde en verkregen data, leveren een schat aan informatie op waarmee wij veel experimenten uitvoeren.”

Peter van der Linde, Holland WaterElkaar versterken

Holland Water ziet partners, zoals leveranciers, adviesbureaus, laboratoria, installatiebedrijven, contractors en belangenorganisaties tot en met internationale distributeurs, als een belangrijke sleutel tot succes.

We investeren veel tijd en energie in training en kennisoverdracht om ervoor te zorgen dat onze klanten goed geïnformeerd zijn over de feiten en daarmee een weloverwogen beslissing kunnen nemen, over de belangrijke zaak van het voorkomen of bestrijden van Legionella.

Met de groei die Holland Water in de afgelopen 12 1/2 jaar heeft doorgemaakt, wordt samenwerking met partners steeds evidenter. Een trend die wij in belangrijke mate stimuleren en die een actief onderdeel is van onze bedrijfsfilosofie en -strategie.

“Wij werken graag samen met andere partijen, van leveranciers tot adviesbureaus en van internationale partners tot laboratoria. Ons doel is om elkaar te versterken.”

James Gardiner, Director

Nieuws