Holland Water ontwikkelt systeem voor Legionellabestrijding in koeltorens zonder chemicaliën

Laura Schotte Beurzen & Congressen

Alternatieve techniek voor gebruik in koeltorens ondervindt grote belangstelling 

Holland Water uit Driebergen heeft de afgelopen jaren in stilte een systeem ontwikkeld, dat tegemoet komt aan de toenemende kritiek op het gebruik van chemicaliën in proceswater. Met dit nieuwe systeem is het toepassen daarvan onnodig geworden.

De onderzoekers van Holland Water (al jaren marktleider in Nederland in het behandelen van drinkwater met de Bifipro om ontwikkeling van biofilm tegen te gaan en Legionella te bestrijden) zijn vooral achter de schermen bezig geweest om het systeem waarmee koeltorens Legionella-vrij kunnen worden gehouden, door te ontwikkelen en te vervolmaken. Al in 2010 verkreeg Holland Water van het Ctgb de toelating voor de Bifipro Cool en het systeem heeft zich inmiddels –ook internationaal- meer dan bewezen.

En nu ook multinationals het systeem toepassen, is het succes ervan niet meer te ontkennen. Echter: de weerstand tegen het gebruik van chemicaliën die Holland Water, direct en indirect, van de ‘gevestigde orde’ ondervond, nam in hevigheid steeds meer toe. Belangrijk punt van kritiek is daarbij, dat het leveren van de chemicaliën die nodig zijn om niet alleen problemen van scaling en corrosie te beheersen maar ook om de koeltorens Legionella- en biofilmvrij te houden, big business is.

Duurzaam

Ook grote gebruikers van de Bifipro, die op zichzelf uiterst tevreden over de werking zijn, staan open voor een systeem zonder chemicaliën. Cees Verhoeven van FrieslandCampina bijvoorbeeld: “Wij werken al jaren met de Bifipro Cool en zijn zeer tevreden over de resultaten. Maar waar wij de chemicaliën in onze delicate processen kunnen uitbannen, zullen we dat zeker doen. Dat draagt ook sterk bij aan het verbeteren van onze water footprint. Dat zijn we aan onze stand verplicht.”

Dat vindt ook klant van het eerste uur ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Gebouwbeheerder Gerrit Wessels: “Zowel bij onze ziekenhuizen in Hengelo als in Almelo functioneert de Bifipro® Cool al vele jaren naar tevredenheid en draagt het systeem bij aan ons voortdurende streven om duurzaam om te gaan met onze installaties. Zowel de directe als indirecte kosten zijn aanzienlijk lager en onverwachte kostenposten behoren tot het verleden”, aldus Wessels. “Het mooie aan het systeem vind ik is dat er feitelijk niets aan kapot kan. Er zijn geen draaiende delen en techniek is zo simpel als wat. Maar als dat ook kan zonder met vaatjes chemie te sjouwen, is het nog beter. Het gedoe met vergunningen is dan ook verleden tijd.”

‘Uniek’

Op de diverse internationale beurzen waaraan Holland Water de afgelopen maanden heeft deelgenomen, blijkt grote animo voor het nieuwe systeem. “Het lijkt of ineens de koudwatervrees is verdwenen,” zegt directeur Peter van der Linde, die op het ogenblik in München is, waar de IFAT-beurs wordt gehouden. “De animo neemt enorm toe en daarom zetten we nu ook extra mensen in om onze bestaande en nieuwe klanten te kunnen blijven bedienen. We hebben met deze techniek iets unieks in handen”, benadrukt hij. “Niet alleen technisch is het erg lastig geweest om zover te komen, maar ook qua wet- en regelgeving hebben we heel wat hobbels moeten nemen. De weerstand die we ondervonden vanuit de chemiehoek blijkt echter weg te ebben. Dat kan ook niet anders nu de feiten bewijzen dat ons systeem perfect werkt, ” aldus Van der Linde.

 

Naar aanleiding van het persbericht zijn de volgende berichten verschenen:

E&W Digitaal – Legionellabestrijding koeltorens zonder chemicaliën;

Water Alliance – Holland Water ontwikkelt systeem voor Legionellabestrijding zonder chemicaliën.