Holland Water neemt deel aan Mini-symposium bij CEW Leeuwarden

Laura Schotte Nationaal

Tijdens het goed bezochte afsluitende mini-symposium bij CEW in Leeuwarden op donderdag 22 juni jl. zijn nieuwe innovaties rondom duurzaam chemievrij legionellabeheer op natte koeltorens gepresenteerd.

Ons Bifipro® Cool concept wordt daarin verder geoptimaliseerd door het inzetten van sensoren die real-time en online het onthardingsproces van water monitoren, een cruciaal gegeven bij het inzetten van koper- zilver ionisatie.

Daarnaast is goede voortgang geboekt in onze nieuwe innovatie om uit het spuiwater de koper- en zilverionen weer terug te winnen.