Verklein de waterfootprint

De snel toenemende schaarste aan schoon zoet water is één van de grootste mondiale problemen van deze tijd. Schoon water heeft direct betrekking op onze gezondheid. Net zoals veel andere bedrijven en organisaties hebben ook wij het verkleinen van de waterfootprint opgenomen in hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Bifipro® is een duurzame oplossing omdat:

  • Er geen chloorhoudende stoffen of schadelijke chemicaliën nodig zijn.
  • Doorspoelen van de leidingen minder vaak nodig is. Dit bespaart water.
  • De temperatuur van het water in de leidingen lager kan zijn. Dit bespaart energie.

“Holland Water levert graag een bijdrage aan het verkleinen van de waterfootprint en de kwaliteit van drink- en proceswater.”


Referenties