Bifipro®

De Bifipro®, koper- en zilverionisatie, is het meest robuuste systeem dat wereldwijd te koop is en door Holland Water zelf is ontwikkeld. Ook daarin zijn we uniek. Holland Water is met haar Bifipro® niet voor niets marktleider en heeft, alleen al in Nederland, inmiddels meer dan 350 systemen operationeel.

Op basis van specifieke kennis, know-how en voortdurende R&D-inspanningen mag de ionisatietechniek zoals die in de Bifipro® wordt toegepast als ‘state of the art’ worden omschreven. Middels het gebruik van aparte koper- en zilverelektroden kan op elk gewenst moment zeer nauwkeurig koper en/of zilver per liter water worden gedoseerd. Onze systemen kunnen worden  ingezet vanaf 500 m³ waterverbruik per jaar tot > 500.000 m³ per jaar. Daarmee zijn wij letterlijk van alle markten thuis.

Na ruim 12 1/2 jaar praktijkervaring kunnen we concluderen dat de Bifipro® voor onze klanten de ultieme oplossing biedt tegen het gevaar van Legionella. Op alle locaties heeft de Bifipro® zich uitermate bewezen. Ervaart u problemen met Legionella? Dan zult ook u zich in ons zeer loyale klantenbestand snel thuisvoelen, waar u ervaringen uit de praktijk met collega-gebruikers kunt delen.

We leveren niet alleen een systeem. We bieden tevens een toegespitst onderhoudsprogramma dat door onze eigen Service Engineers viermaal per jaar bij u op locatie wordt uitgevoerd. En wat misschien nog wel belangrijker is, is onze ‘after sales’. Via moderne monitoringssoftware volgen en bewaken wij uw systeem en kunt u de werking en effectiviteit van de Bifipro® zelf 24/7 online volgen.


“Onze adviseur kwam gelukkig al snel tot de conclusie dat er maar één echte oplossing zou zijn voor ons probleem, de Bifipro® van Holland Water. En dat bleek een prima advies. Niet alleen werd de belofte van snelle installatie waargemaakt, want binnen 10 dagen was het systeem operationeel, ook waren we in 3 maanden Legionellavrij.”

Een tevreden opdrachtgever van Holland Water.

Combipro® (niet prioritair)

Voor preventief bestrijden van Legionella en biofilm

Samenwerking tussen Holland Water uit Driebergen en HG Ulfima uit het Limburgse Hegelsom (onderdeel van de Hotraco Groep) heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Combipro®, een nieuw systeem voor de bestrijding van Legionella en biofilm. Met dit systeem kan nu ook preventief Legionella worden aangepakt. De koper- en zilverionisatie systemen die tot nu toe beschikbaar waren, mochten alleen worden toegepast bij prioritaire instellingen en dan uitsluitend als er al sprake was van een Legionellaprobleem.

Holland Water is al vele jaren, ook internationaal, koploper in Legionellabestrijding met zijn zelf ontwikkelde Bifipro® koper- en zilverionisatiesysteem. HG Ulfima is de ontwikkelaar van een hoogwaardig Ultra Filtratie systeem. Het beste van deze twee bijzondere producten verenigt zich nu in de Combipro®. Dat betekent niet alleen dat het systeem altijd mag worden ingezet (preventief dan wel curatief), maar dat ook direct kan worden bespaard op energie en water.

Daarnaast biedt de Combipro® als groot voordeel, dat het systeem met enkele simpele handelingen kan worden ingezet als koper- en zilverionisatie systeem, zodra zich hardnekkige problemen voordoen met Legionella en/of biofilm. De Combipro® kan volledig online worden gevolgd en zo nodig bijgestuurd, waarbij voor de gebruiker de meest essentiële data online is in te zien.


Bifipro® Marine (schepen)

Holland Water sluit overeenkomst met Octo Marine SAS

Samenwerking met prominent Frans bedrijf in waterbehandelingssystemen op zee

Holland Water, wereldwijd koploper op het gebied van koper- en zilverionisatie, heeft zaterdag 19 november 2016 in Cannes een samenwerkingsverband gesloten met Octo Marine SAS.

Dit in het Zuid-Franse Valbonne gevestigde bedrijf is de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot één van de leidende bedrijven in waterbehandelingssystemen in de maritieme sector. De systemen van Octo Marine worden wereldwijd verkocht en vooral toegepast in (luxere) jachten. De twee bedrijven gaan samen de Bifipro® Marine vermarkten.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Franse en het Nederlandse bedrijf is in het InterContinental Carlton Hotel in Cannes getekend. Dat gebeurde tijdens het ‘Make a Wish Gala’, dat werd georganiseerd door Network Côte D’Orange. Holland Water en Octo Marine sponsorden dat goede doelen event gezamenlijk.Uitdaging

De praktijk wijst uit dat zo’n 20% van de gebouwen en installaties die worden aangemerkt als ‘Legionellakwetsbaar’ ook daadwerkelijk op enig moment met een Legionellabesmetting geconfronteerd wordt. Zodra er sprake is van een terugkerende structurele vorm van besmetting kunnen we u voorspellen dat alle andere maatregelen, technieken en ingrepen, tekort gaan schieten. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen, maar als een terugkerende Legionellabesmetting eenmaal aan de orde is in een complexe waterinstallatie, wijzen we u graag de weg naar de meest duurzame en innovatieve oplossing: Bifipro®, koper- en zilverionisatie (‘CSI’) in optima forma. Zonder het gebruik van chloor, chemicaliën, UV of filters. Veilig, effectief en betrouwbaar.

Oplossingsrichtingen

Verschillende oplossingsrichtingen zijn:

  • Thermisch beheer: koud water koud houden en warm water warm houden.
  • Poortwachter systemen: UF, UV, AOT+.
  • Alternatieve technieken: koper- en zilverionisatie en anodische oxidatie.
  • Chemische technieken.

Het Bifipro® systeem van Holland Water behoort tot de alternatieve technieken. Voor uitleg van de verschillende technieken verwijzen wij u naar de vergelijkingstabel in onze kennisbank.

Kennis, kunde en kwaliteit staan bij Holland Water op een niet te evenaren niveau. Het team van Research & Development experts bepaalt continu de standaard in koper- en zilverionisatie. Holland Water heeft de afgelopen jaren veel concurrerende systemen vervangen en ingeruild, omdat die systemen onvoldoende effectief bleken en/of de leverancier afspraken niet na kwam. Niet alleen poortwachter systemen maar ook alle andere beschikbare koper- en zilverionisatiesystemen van collega aanbieders zijn ingeruild. Er zijn zelfs klanten die diverse systemen op rij hadden geplaatst, maar desondanks toch met Legionella problemen bleven kampen. Op het moment dat Holland Water een Bifipro® installatie plaatst, staan wij garant dat de problemen worden opgelost.

Techniek

De Bifipro® mag met recht het meest professionele en innovatieve koper- en zilverionisatie systeem worden genoemd.

Dankzij de inzet van separate koper- en zilverelektroden, nauwkeurige flowmeters en de door Holland Water gepatenteerde stroomregeling kan er, op iedere liter water, zeer nauwkeurig koper en zilver worden gedoseerd en doordat de elektroden niet vervuilen blijven de elektroden voor langere tijd zeer efficiënt werkzaam.

Waar nodig zetten wij een sensor in waarmee de koper- en zilverconcentraties nauwkeurig kunnen worden gevolgd. Een unieke sensor, die wederom door Holland Water in eigen laboratorium is ontwikkeld.

Ieder systeem wordt door eigen ervaren personeel in onze werkplaats samengesteld en per project op maat gebouwd, getest, geïnstalleerd en onderhouden. Ook het monitoren doen we vanuit ons monitoring centrum in Driebergen.


Wetgeving en Certificering

De Bifipro® mag in Nederland (vooralsnog) alleen worden ingezet op locaties als prioritair bestempeld zijn en een structureel Legionellaprobleem kennen. In zeer specifieke gevallen kunnen wij er voor zorgen dat op niet-prioritaire locaties de Bifipro® wordt toegestaan. Een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau zal, voordat het Bifipro® systeem wordt geplaatst, een zogenaamde ‘motivatiebrief’ moeten schrijven. In deze brief wordt aangegeven waarom er naar het oordeel van de betreffende adviseur gekozen mag worden voor koper- en zilverionisatie. Ook vanuit kostentechnische overwegingen kan de motivatie geschreven worden om tot installatie over te gaan. Een goede en onafhankelijke adviseur zal dit doen, maar er zijn er ook die onder het mom van de ‘wetgeving’ niet snel met het advies voor koper- en zilverionisatie zullen komen. Hetzelfde geldt voor installateurs. Holland Water staat ervoor altijd objectief te adviseren. Wij herkennen snel of installatietechnische oplossingen tot het gewenste resultaat zullen leiden of niet. Wij streven één belangrijk doel na, de locatie zo snel en kostenefficiënt mogelijk Legionellavrij maken.

De Bifipro® van Holland Water is in ons eigen laboratorium ontwikkeld. Het systeem voldoet aan de strenge Nederlandse waterleidingnormen en is bruikbaar voor elk type drink- en proceswater.


Onze Bifipro® is, als eerste systeem in Nederland, in 2010 goedgekeurd door het College voor de Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) op deugdelijke werking, veiligheid voor de gezondheid en toegestane milieubelasting. Bifipro® is gecertificeerd door Kiwa, volgens BRL-K14010-2/01 (inclusief ATA), met certificaatnummer K73951/01. Het Bifipro® systeem is het enige koper- en zilverionisatiesysteem in Nederland dat een Ctgb-toelating heeft voor het gebruik bij koeltorens.

De Bifipro® is tevens goedgekeurd voor gebruik in de UK door de ‘Health and Safety Executive’ en voor gebruik in Ierland door het ‘Irish Department of Agriculture’. Toestemming voor de Belgische markt is verleend door de ‘Hoge Gezondheidsraad’.

Op Europees niveau is Nederland met haar Ctgb-toelating voorloper geweest van de thans geldende Biocidenverordening (BPR, Verordening EU 528/2012). Deze heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruik maken van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide. Holland Water voldoet volledig aan alle geldende Europese wetgevingseisen.

Monitoring

Onze service gaat veel verder dan het leveren van een systeem. We bieden een toegespitst onderhoudsprogramma dat door onze eigen Service Engineers viermaal per jaar bij u op locatie wordt uitgevoerd. En wat misschien nog wel belangrijker is, is onze ‘after sales’. Via moderne monitoringssoftware volgen en bewaken wij uw systeem en kunt u de werking en effectiviteit van de Bifipro® zelf 24/7 online volgen. We doen dit meestal in nauwe samenwerking met u als eindgebruiker en uw adviesbureau.

We willen u volledig ontzorgen.

Uit klanttevredenheidsonderzoeken is gebleken dat het serviceniveau van Holland Water hoog scoort. Onze technici beheersen de techniek tot in de puntjes en onze Optimalisatie Manager biedt vaak de oplossing voor ongrijpbare- en onverklaarbare situaties.Vanuit ons Control Center in Driebergen houden we 24/7 op afstand en online de vinger aan de pols.

Referenties