Drinkwater

Het Bifipro® Systeem


De Bifipro® is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot het ultieme systeem om biofilm en Legionella te bestrijden in drink- en koelwater (natte koeltorens). Het systeem doseert zeer nauwkeurig aan iedere liter water de benodigde hoeveelheden koper- en zilverionen. De toegevoegde concentraties liggen ruim onder de toegestane normen. Holland Water is marktleider op het gebied van koper- en zilverionisatie en heeft alleen al in de Benelux meer dan 500 systemen operationeel. Holland Water heeft als enige leverancier in Nederland een Ctgb toelating voor de toepassing van koper- en zilverionisatie op drink- en koelwater.
Legionella in hotels onderschatHet Bifipro® Cool Systeem

open kast

Koeltorenwaterbehandeling met het Bifipro® Cool systeem

Het Bifipro® Cool systeem is opgebouwd uit industriële componenten. Via precisie flowmeters, gepatenteerde stroomregeling, separate koper- en zilverelektroden en online monitoring worden de vereiste hoeveelheden koper- en zilverionen aan het suppletiewater toegevoegd. De gedoseerde concentraties zijn veilig voor mens en milieu en effectief tegen biofilm en legionella ontwikkeling. Bifipro® Cool kan omschreven worden als een complete waterbehandelingstechniek die zowel biofilm, Legionella, corrosie- en aanslagbeheersing omvat.Silco® Sensor


De ontwikkeling van de Silco® Sensor

Holland Water is al sinds jaar en dag bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water. Wij nemen voortdurend deel aan projecten waarbij innovatie voorop staat. Zo hebben wij de afgelopen jaren in een uitgebreid Europees onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe sensortechnieken geparticipeerd. Uiteindelijk heeft Holland Water hieruit de Silco® Sensor ontwikkeld die nationaal en internationaal zijn waarde bewijst bij koeltorens en complexe drinkwatersystemen.UitdagingenDe praktijk wijst uit dat zo’n 20% van de gebouwen en installaties die worden aangemerkt als ‘Legionellakwetsbaar’ ook daadwerkelijk op enig moment met Legionella overschrijdingen worden geconfronteerd. Zodra er sprake is van een terugkerende structurele vorm van besmetting kunnen we u voorspellen …


OplossingsrichtingenHet Bifipro® systeem verwijdert biofilm en Legionella uit uw installatie middels de techniek van koper- en zilverionisatie. Bent u opzoek naar een objectieve weergave en vergelijking tussen de diverse alternatieve technieken voor drinkwater?


InternationaalVanuit onze positie als marktleider in de Nederlandse koper- en zilverionisatiemarkt, leggen wij steeds meer de focus op internationale markten. In het buitenland werken wij samen met zorgvuldig geselecteerde distributiepartners. Wij investeren voortdurend in training en kennisontwikkeling om de kwaliteit en service naar onze klanten, waar dan ook, te waarborgen.
Wetgeving en Certificering


De Bifipro® mag in Nederland (vooralsnog) alleen worden ingezet op locaties welke als prioritair zijn aangemerkt en een structureel Legionellaprobleem kennen. In zeer specifieke gevallen kunnen wij er voor zorgen, dat de Bifipro® ook op niet-prioritaire locaties wordt toegestaan. Het Bifipro® Cool systeem voor koeltorens mag altijd worden ingezet.

Bij drinkwater geldt, dat voordat een Bifipro® systeem wordt geplaatst, een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau een zogenaamde ‘motivatiebrief’ moet schrijven. In deze brief wordt aangegeven waarom er naar het oordeel van de betreffende adviseur gekozen mag worden voor koper- en zilverionisatie. Ook vanuit kostentechnische overwegingen kan een motivatie worden geschreven om tot installatie over te gaan. Een goede en onafhankelijke adviseur zal dit doen, maar er zijn er ook die onder het mom van de ‘wetgeving’ niet snel met een positief advies voor koper- en zilverionisatie zullen komen.

De Bifipro®  van Holland Water is in ons eigen laboratorium ontwikkeld. Het systeem voldoet aan de strenge Nederlandse waterleidingnormen.


Onze Bifipro® is sinds 2010 als eerste systeem in Nederland goedgekeurd door het College voor de Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) op effectieve werking, veiligheid voor de gezondheid en toegestane milieubelasting voor drink- en koelwater. De Bifipro® is gecertificeerd door Kiwa, volgens BRL-K14010-2/01 (inclusief ATA), met certificaatnummer K73951/04. Het Bifipro® systeem is het enige koper- en zilverionisatiesysteem in Nederland dat een Ctgb-toelating heeft voor het gebruik bij koeltorens.

Holland Water voldoet uiteraard ook aan internationale wet- en regelgevingen. Naast onze internationaal erkende certificaten en toelatingen, streven wij er altijd naar het Bifipro® systeem van lokale certificaten en toelatingen te voorzien. Holland Water is nauw betrokken bij wettelijke ontwikkelingen voor Legionella bestrijding en koper- en zilverionisatie, zowel binnen als buiten Europa. Samenwerken naar een toekomst waar iedereen van veilig water kan worden voorzien, daar ligt onze focus.

Service en Monitoring


Naast de continue online monitoring en bewaking van het systeem werkt Holland Water in de Benelux met een eigen ploeg van Service Engineers, die ieder kwartaal het onderhoud van de Bifipro® systemen verzorgt. In de andere landen waar de Bifipro® apparatuur operationeel is, worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de lokale distributiepartner.

Periodiek worden er zogenaamde ‘Statusrapporten’ verstrekt, waarin helder wordt samengevat wat de status quo is en welke maatregelen er worden geadviseerd. In dit proces wordt nauw samengewerkt met onze opdrachtgevers, hun adviseurs en/of laboratoria.