Holland Water levert Bifipro-systemen voor Legionellabestrijding in Abu Dhabi

Janine de Ruiter Persbericht

‘We dragen graag bij aan het creëren van Masdar City als meest duurzame stad ter wereld’

Holland Water uit Driebergen is er samen met Culligan, haar partner in de Verenigde Arabische Emiraten, in geslaagd een order te verwerven voor het leveren, plaatsen, onderhouden en monitoren van acht Bifipro-systemen voor Legionellabestrijding in Masdar City in het emiraat Abu Dhabi. De overheid daar wil met behulp van de meest vooruitstrevende technologieën van de nieuwe stad Masdar City de duurzaamste stad ter wereld maken. De Bifipro-systemen worden ingezet om het water te behandelen van een aantal grote objecten in deze bijzondere stad in Abu Dhabi.

Voor deze prestigieuze order waren partijen uit de hele wereld in de race. De opdrachtgever heeft bij zijn keuze niet alleen sterk gelet op de kwaliteit van de systemen en de aanbieders. Men wilde ook per se de „best beschikbare technologie‟ ingezet zien en daaraan bleek het systeem van Holland Water te voldoen. Behalve dat het Bifipro-systeem zeer accuraat uiterst lage concentraties koper en zilverionen aan het water toevoegt, kan deze apparatuur ook worden voorzien van Silco-sensoren. Daarmee kan op ieder willekeurig moment worden gemeten welke concentraties er zich in het water bevinden. Een noviteit die onder meer met financiële steun van de Europese Commissie en technische knowhow van het Centre of Water Expertise uit Leeuwarden de afgelopen jaren door Holland Water is ontwikkeld. „Legionella blijkt lastig uit te bannen en ook in Nederland is de laatste jaren, onder meer door de klimaatverandering, weer sprake van een toenemend aantal besmettingen‟, zegt Leo de Zeeuw, algemeen directeur van Holland Water. „Warme periodes zoals in de afgelopen tijd zullen dit probleem alleen maar vergroten. Onze innovatieve Hollandse aanpak kan dus overal een goede bijdrage leveren om het probleem op te lossen.‟

Masdar City is een uniek project waarvoor de meest duurzame technologieën ter wereld bijeen worden gebracht. Dat gebeurt niet alleen om de duurzaamste stad van de wereld te creëren, maar ook om te bevorderen dat de duurzame technologieën ook in andere delen van de wereld worden toegepast. Het initiatief voor het ontwikkelen van deze stad is al zo‟n tien jaar geleden genomen door de overheid van Abu Dhabi die, via een investeringsfonds, een groot deel van de ontwikkelingen voor haar rekening neemt. Een ander deel van de investeringen komt van particuliere investeerders en bedrijven.

Voorbeeldproject

Abu Dhabi wil zich profileren als groen rolmodel in de VAE-regio. Groene technologie is volgens het emiraat in de toekomst een belangrijke bron van inkomsten. Het maakt daarmee een geleidelijke overgang van een economie die draait op oliedollars naar een economische positie gebaseerd op kennis en innovatie. Holland Water is er trots op dat zij met haar innovatieve systemen een rol mag spelen in dit voorbeeldproject. “Natuurlijk dragen we graag bij aan het creëren van Masdar City als meest duurzame stad ter wereld”, zegt De Zeeuw.

“We hadden in de regio, samen met onze partner Culligan, al een groot aantal prominente projecten gerealiseerd, zoals in de Dubai Mall Boulevard, het World Trade Center Dubai en in de nieuwe gebouwen van Emirates Catering, maar deze opdracht is toch wel heel bijzonder”, aldus De Zeeuw. “In de emiraten wordt ons systeem enorm gewaardeerd en nu al gezien als „top of the bill‟. Dat de Bifipro-systemen binnenkort ook operationeel zijn in de meest duurzame stad van de wereld, maakt ons natuurlijk extra blij. Juist omdat we ervan overtuigd zijn enorm te kunnen bijdragen aan het verduurzamen van gebouwen. En niet alleen in Europa.”

#Einde persbericht
__________________________________________________________________________________________
Voor nadere informatie: Holland Water, Leo de Zeeuw, 0343 475 090 / 06 200 071 90 of leodezeeuw@hollandwater.com

NVTG Voorjaarscongres 2018 groot succes!

Janine de Ruiter Beurzen & Congressen

Op 5 april jl. organiseerde NVTG haar voorjaarscongres. Holland Water was dit jaar de hoofdsponsor. De nieuwe opzet van het congres is enorm aangeslagen en de reacties van zowel instellings- als bedrijfsleden waren onverkort positief. De inspirerende sprekers, maar zeker ook de daverende slotact van Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk waren hier debet aan. Holland Water is trots, dat zij als hoofdsponsor aan dit evenement haar bijdrage mocht leveren.

Holland Water hoofdsponsor NVTG congres 2018

Janine de Ruiter Persbericht

 

 

 

 

Voor meer informatie over het NVTG congres 5 april 2018 klik hier.

 

Holland Water is gecontracteerd als hoofdsponsor van het NVTG congres 2018. De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) organiseert op donderdag 5 april 2018 het NVTG congres in Nijkerk over het actuele thema Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording waar instellingsleden de laatste jaren steeds vaker en intensiever mee geconfronteerd worden. Dit thema sluit naadloos aan op hetgeen Holland Water de afgelopen jaren predikt op het gebied van drink- en proceswater. Het bedrijf uit Driebergen is marktleider op het gebied van het bestrijden van biofilm en Legionella in drink- en proceswater en heeft stevige nationale en internationale ambities.

De NVTG bestaat uit leden die werkzaam zijn bij zorginstellingen maar telt ook veel leden bij adviseurs, aannemers, installateurs en toeleveranciers die actief zijn in de gezondheidszorg. Holland Water heeft het leeuwendeel van de door haar geplaatste systemen ook bij zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra operationeel. Behalve in Nederland en België levert Holland Water haar Bifipro® systemen via distribiteurs in landen als Italië, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten. In Dubai bijvoorbeeld is recentelijk nog een aantal zeer grote systemen geleverd aan het Dubai World Trade Center en het cateringbedrijf van de Emirates. Hiernaast is Holland Water erg succesvol met het door haar ontwikkelde Bifipro® Cool systeem. Dit systeem zorgt er voor dat er geen chemicaliën meer gebruikt hoeven te worden in de zogenaamde natte koeltorens. Inmiddels wordt het systeem al jaren met succes toegepast bij ziekenhuizen, voedselproducerende bedrijven en een grote luchthaven. De Bifipro® Cool voorziet in de toenemende vraag naar milieuvriendelijke en efficiënte oplossingen voor de bestrijding van biofilm en Legionella in koeltorens. Waar de NVTG vaak een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van kennisdeling en permanente educatie probeert Holland Water letterlijk en figuurlijk de wereld een stukje te verbeteren met haar unieke en in Nederland ontwikkelde systemen. Ook wat betreft het beheersen van de legionellaproblematiek is Nederland koploper. Veel landen zouden hier van kunnen leren en Holland Water kan en wil hier haar steentje in bijdragen.

Holland Water heeft Huub Dubbelman, adviseur van Mercedes-Benz bereid gevonden om een interessante presentatie te geven op het congres hoe zij invulling en uitvoering hebben gegeven aan de begrippen Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording. Er is opvalland veel gelijkenis met de zorgsector waar het gaat om opleidingen en zelfontwikkeling. NVTG lanceert het RTG, Mercedes-Benz kent al jarenlang een omvangrijk opleidingsprogramma voor haar medewerkers. De presentatie zal een interessante inkijk geven in de wijze waarop Mercedes haar ijzersterke imago hierin weet vast te houden. Het congres zal met een daverende drum act worden afgesloten door Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk. Cesar is, behalve een virtuoze muzikant, ook een fervent Mercedes rijder.

Piet Visser, NVTG bestuursvoorzitter zegt zeer verguld te zijn met Holland Water als hoofdsponsor “Wij zijn blij met Holland Water en hebben een partij aan ons kunnen binden die dezelfde waarden en normen nastreeft die de NVTG heeft. Met Mercedes-Benz en Cesar Zuiderwijk heeft Holland Water ons in staat gesteld toegevoegde waarde te bieden bij de invulling van het thema.”

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
– Victor Pastoor, NVTG bestuurslid PR, Communicatie & Positionering, vpastoor@NVTG.nl
– Leo de Zeeuw, Managing director Holland Water, leodezeeuw@hollandwater.com

 

Download hier het persbericht in PDF.

ISSO introduceert LegionellaScan voor eigenaren en adviseurs

Janine de Ruiter Persbericht

P E R S B E R I C H T

 

‘Stap voor stap maken we duidelijk hoe en aan welke regels je moet voldoen’

ISSO introduceert LegionellaScan voor eigenaren en adviseurs

 

Op woensdagmiddag 14 maart introduceert ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek, de LegionellaScan. De lancering vindt plaats op de stand van Envaqua tijdens de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. Met de LegionellaScan kunnen eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen.

 

“Voor gebouweigenaren en -beheerders is het nog altijd erg lastig om exact te weten welke wetgeving van toepassing is en welke regels zij moeten naleven. Met de LegionellaScan hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld dat stap voor stap duidelijk maakt aan welke regels, en op welke wijze, je moet voldoen”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator en sanitair specialist bij ISSO. De LegionellaScan is tot stand gekomen in een gezamenlijk project van ISSO, Imiq Advies en Holland Water. De digitale tool is mede ontwikkeld naar aanleiding van een breed opgezet onderzoek dat ISSO vorig jaar onder gebouweigenaren en beheerders heeft uitgevoerd. Daarin gaf driekwart van de respondenten aan op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties te hebben gehad.

 

Gebrek aan duidelijkheid

“Het is geen onwil bij eigenaren en beheerders, maar de reden dat er nog zoveel fout gaat in de uitvoering van Legionellapreventie, heeft gedeeltelijk te maken met het gebrek aan duidelijkheid. Het is lastig om exact te weten waaraan je moet voldoen. Adviseurs zouden de eigenaren daarbij moeten helpen, maar ook zij doorzien vaak niet de volledige reikwijdte van de regelgeving. Met de LegionellaScan krijgen eigenaren dat inzicht, maar het kan ook adviseurs helpen om hun klanten een objectief overzicht te geven van de verplichtingen en maatregelen die noodzakelijk zijn”, vertelt Irene van Veelen.

 

Gratis via de Kennisbank

De LegionellaScan is, na eenmalige registratie, gratis beschikbaar in de ISSO-KennisBank via kennisbank.isso.nl. De scan bestaat uit een digitale, stapsgewijze aanpak waarbij de gebruiker, vraag voor vraag, meegenomen wordt door de regels en benodigde maatregelen. De scan start met de vraag onder welke categorie de locatie van de gebruiker valt. Dit bepaalt of er sprake is van een zogenoemde ‘prioritaire locatie’ en welke voorschriften van toepassing zijn. Vervolgens volgt een vraag of er al een risicoanalyse van de leidingwaterinstallatie is gemaakt door een BRL6010-gecertificeerd adviesbureau. Daarna gaat de scan verder met inhoudelijke vragen over de installatie en de aanpassingen die er zijn gedaan. Of juist niet zijn gedaan. Onder elke vraag biedt de scan een korte, inhoudelijke toelichting die het beantwoorden van de vraag eenvoudiger maakt, met een verwijzing naar de wetgeving. Het resultaat van de scan geeft uiteindelijk aan welke vorm van beheer wel of niet mogelijk en noodzakelijk is.

 

Collectieve leidingwatersystemen

“Met de LegionellaScan focussen we nu op eigenaren en beheerders van collectieve waterleidingsystemen. Dan gaat het over ziekenhuizen, zorginstellingen, asielzoekerscentra en gevangenissen, zwembaden met sauna’s, hotels, bed & breakfast, kampeerterreinen, wegrestaurants met douches en jachthavens. Vanzelfsprekend kunnen ook andere eigenaren, die vermoeden dat zij iets aan legionellapreventie moeten doen, de scan uitvoeren”, vertelt Irene van Veelen. “De scan is niet bedoeld voor bedrijven met een koeltoren. Het is niet uitgesloten dat we daarvoor in de toekomst ook een dergelijke scan maken, maar deze uitvoering is daarvoor niet geschikt.”

 

Waardevolle inzichten

Als de scan volledig is doorlopen, kunnen de gebruikers van de tool een rapport afdrukken. Dit geeft hen een goede indicatie van de status van hun systeem in relatie tot de bescherming tegen legionella. “Mensen kunnen de scan volledig anoniem invullen, ondanks de registratie”, benadrukt Irene van Veelen. “Voor ons is het van belang dat we weten met welke type eindgebruiker we te maken hebben, en daarnaast hoe en hoe vaak de scan wordt ingevuld. Die informatie kunnen we dan weer gebruiken om de scan te verbeteren en om gerichte informatiecampagnes op te zetten om specifieke doelgroepen beter te informeren. Dat is namelijk een van de actiepunten die we, naar aanleiding van ons onderzoek vorig jaar, hoog op de agenda hebben gezet. De gegevens die ISSO opslaat, zijn echter niet herleidbaar naar de individuele eindgebruiker. Dat zou de bereidheid om de scan te gebruiken enorm verminderen vanwege de gevoeligheid van de informatie.”

 

Voor de pers – niet voor publicatie

Contactpersoon voor de pers is Anneli van Kleven: 010-206 59 41 of a.vankleven@isso.nl

 

Download hier het persbericht in PDF.

Van links naar rechts op de foto: Leo de Zeeuw (Holland Water) Frank Buijs (Envaqua), Irene van Veelen (ISSO), Monique Bastmeijer (Imiq Advies)

Holland Water nieuwe ISSO-Kennispartner

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Als we oprecht willen dat zaken verbeteren, dan moeten we daar actief onze bijdrage aan leveren’ stelt Leo de Zeeuw, oprichter en algemeen directeur van Holland Water. ‘Hiervoor heeft onze organisatie in ISSO een goede partner gevonden.’

Holland Water is wereldwijd actief met de behandeling van drink- en koelwater. In Nederland en België is het bedrijf met ruim 450 systemen marktleider op het gebied van koper- en zilverionisatie. Bekend zijn hun Bifipro® systemen, ontwikkeld in eigen beheer en door eigen mensen gebouwd en onderhouden. Het bedrijf opereert met een team van 17 mensen vanuit Driebergen en een nevenvestiging in Drachten.

Wat is het belang van de eindgebruiker?
‘Veel bedrijven en organisaties zijn in staat om zaken daadwerkelijk te veranderen,’ zegt Leo de Zeeuw. ‘Toch opereren veel partijen nog te vaak uit eigen belang en niet in die van de eindgebruiker. Dat ziet Holland Water graag anders. We hechten grote waarde aan het helpen met kennis en ervaringen over waterbehandeling. Zo zijn we al vele jaren regelmatig gesprekspartner van ISSO voor publicaties over sanitaire installaties en koeltoreninstallaties. Ook hebben we actief bijgedragen aan het grootschalige ISSO-onderzoek in 2017 naar de praktijk van legionellapreventie. Naar aanleiding daarvan hebben ISSO, IMIQ Advies en Holland Water de Legionellascan ontwikkeld waarmee eigenaren hun weg kunnen vinden door het woud van wet- en regelgeving. De Legionellascan komt binnenkort beschikbaar.’

ISSO staat boven de partijen
Leo de Zeeuw: ‘In ISSO hebben we een goede partner gevonden, omdat die boven de partijen staat en goed bekend is met onze materie. Een onderwerp als legionella staat niet op zichzelf, maar is verbonden met allerlei facetten van een gebouw en het gebruik daarvan. Op de meeste fronten is ISSO meer dan thuis.’

ISSO-Kennispartner
Met Holland Water heeft ISSO inmiddels 18 Kennispartners. De deelnemende bedrijven staan voor het motto: samen bereik je meer. Het platform ISSO-Kennispartners draagt structureel bij aan een hoger kennis- en kwaliteitsniveau van de installatieprofessional. Meer informatie over het platform ISSO-Kennispartners vindt u hier.

TVVL trots op nieuwe co-kennispartners Holland Water en Xigna

Janine de Ruiter Geen onderdeel van een categorie, Persbericht

PERSBERICHT

Woerden, 15 februari 2018

TVVL TROTS OP NIEUWE CO-KENNISPARTNERS HOLLAND WATER EN XIGNA

Holland Water en Xigna hebben vandaag officieel de overeenkomst getekend voor een 3-jarig co-kennispartnerschap bij TVVL. Beide partijen staan als waterveiligheidsexperts voor het veilig gebruik van water en leveren graag een bijdrage aan het verkleinen van de waterfootprint en het verbeteren van de kwaliteit van drink- en proceswater. De nieuwe partners zochten speciaal voor het gezamenlijk invullen van het TVVL Kennispartnerschap de samenwerking op. Als TVVL Kennispartner dragen Holland Water en Xigna bij aan kennisontwikkeling binnen hun expertise.

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn trots op deze nieuwe invulling van het kennispartnerschap, gedeeld door 2 partijen met ieder hun eigen visie en kennis. Holland Water en Xigna sluiten als 7e kennispartner aan bij Bosch Thermotechniek, Carrier, Nieman, Orange Climate, Remeha en Systemair. TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en actief kennis delen.”

Leo de Zeeuw, directeur en oprichter van Holland Water: “Voor ons is de samenwerking met TVVL een belangrijke stap in het delen van onze kennis en expertise op het gebied van koper- en zilverionisatie met de leden en de installatiesector. Onze ervaring op het gebied van legionellabestrijding is groot.
Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers om ervoor te zorgen, dat het water in de drink- of koelwaterinstallatie voor eens en voor altijd als veilig kan worden aangemerkt.”

Clemens Stemerdink, Directeur bij Xigna: “Het delen van kennis en waterbeheer zit ons in het bloed. Onze passie, gedrevenheid en expertise heeft ertoe geleid dat niet alleen het aantal legionella besmettingen daalde met soms wel 70% maar ook de exploitatiekosten afnamen. De samenwerking met TVVL maakt het mogelijk om die ervaringen en expertise te delen met de TVVL leden, kennispartners en installatiesector. Erwin Nijlant, Technisch Directeur bij Xigna, gaat actief deelnemen in de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken: de kennisautoriteit in de installatiebranche.”

 

Over Holland Water

Al jarenlang is Holland Water in binnen- en buitenland actief in de behandeling van drink- en koelwater. Inmiddels is zij, met ruim 400 systemen in Nederland, marktleider op het gebied van koper- en zilverionisatie. De door haar ontwikkelde Bifipro® systemen zijn met recht uniek te noemen. Het bouwen van de Bifipro® installaties, het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden en de ontwikkeling van innovatieve producten wordt allemaal in eigen beheer en met eigen mensen uitgevoerd. Daarmee is Holland Water volledig onafhankelijk.

 

Over Xigna – waterveiligheidsexperts

Xigna levert ‘first class’ advies- en laboratorium diensten op het gebied water. Vanaf het ontwerp, de realisatie tot en met het beheer van installaties leveren hun waterveiligheidsexperts oplossingen die de gezondheid en veiligheid bevorderen, samen met kostenbesparende exploitatie oplossingen. De gecertificeerde diensten legionellapreventie, risico analyse RI&E, monstername & wateronderzoek alsook brononderzoek & advies worden dagelijks ingezet voor drinkwaterinstallaties, zwembadwater beheer en koeltoreninstallaties.

Xigna is tevens de grondlegger van het inspectie en veiligheidsportaal UCare4. Het digitale logboek platform van UCare4 is de enige multidisciplinaire, leverancier onafhankelijke, en open oplossing voor elk compliance taak zoals legionella, brandveiligheid, voedselveiligheid (HACCP), koeltorens, zwembaden, etc.

 

Over TVVL

TVVL is het Platform voor mens en techniek, opgericht in 1959 en telt inmiddels ruim 1000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines. Zo biedt zij een platform, een denktank, waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen.

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke van Egmond, Marketing en Communicatie, telefoonnummer 088 401 06 10, e-mail: f.vanegmond@tvvl.nl.

 

Download hier het persbericht in PDF.

Leerlingen Leeuwarder Lyceum voor ‘Meesterproef’ naar CEW

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Rutger Hoogland, Esther Pot en Bram Osinga (niet op foto), leerlingen uit 5 havo van het Leeuwarder Lyceum Piter Jelles, werkten dinsdag 30 januari aan hun meesterproef bij het CEW.

De meesterproef is het examenonderdeel van het vak Onderzoek en Ontwerpen, een keuzevak binnen het NT-profiel van het Piter Jelles Lyceum. Doelstelling van dit vak is om leerlingen al vroeg in aanraking te laten komen met vragen van bedrijven die ze moeten oplossen. Rutger en Esther doen onderzoek voor de firma Holland Water, een bedrijf dat duurzame oplossingen ontwikkelt voor Legionellabeheer, op basis van koper- en zilverionisatie.

Holland Water wilde graag weten:

  1. Of koper- en zilverionisatie ook nog gebruikt kan worden voor andere toepassingen behalve voor de bestrijding van Legionella in drink- en koelwater.
  2. Wat de wetgeving voor het gebruik van koper- en zilverionisatie in het buitenland is.

CEW heeft samen met Holland Water (en GeoConnect) onderzoek gedaan naar een duurzamere bestrijding van Legionella in koeltorens (zie CEW o.a. dit bericht). Zodoende begeleidt CEW projectmanager Nikolaj Walraven de havo scholieren in Leeuwarden.

 

Holland Water kennispartner van TVVL

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Holland Water, gespecialiseerd in legionellabestrijding, wordt kennispartner van TVVL. Dat kondigde John Lens , directeur van TVVL, op het eerste congres van TVVL in 2018 aan. Naast Holland Water zijn ook Bosch, Remeha en Carrier toegetreden als kennispartner. 

De TVVL is actief op zoek gegaan naar partijen die op het gebied van waterveiligheid een zinvolle bijdrage kunnen leveren in de toekomst. Al snel kwam men bij Holland Water uit. Holland Water is marktleider op het gebied van waterbehandeling middels koper- en zilverionisatie. Naast het voorkomen van Legionella kan, dankzij de apparatuur van Holland Water, enorm worden bespaard op water- en energieverbruik. Holland Water was de eerste partij in Nederland die van het Ministerie goedkeuring kreeg om haar opdrachtgevers te adviseren om de warmwatertemperatuur te verlagen.

Ook in België wordt het systeem van Holland Water juist om deze reden veelvuldig ingezet.

Holland Water hoopt haar ervaring van de afgelopen 15 jaar op het gebied van Legionella en het besparen van water en energie met de TVVL leden en kennispartners te kunnen delen en, waar mogelijk, met hun samen te werken.

Peace of mind voor OPZ Geel

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Psychiatrische zorginstelling OPZ in Geel (België) is, blijkens bijgaande referentiebrief, erg blij met de Bifipro® installaties die daar medio 2015 zijn geplaatst. Het zeer uitgebreide complex heeft drie separate wateraansluitingen en deze werden alle drie voorzien van een Bifipro® installatie. In de vele verschillende gebouwen werd al snel geen Legionella meer gemeten.

Financieel en Technisch directeur Jan van Reusel zegt in zijn brief onder andere: ‘Uw doel is niet het verkopen van het systeem op zich maar het oplossen van het probleem staat bovenaan’. Dit is inderdaad waar het Holland Water Team voor staat.

Download hier de referentiebrief.

 

Holiday Inn Express blij met Holland Water

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Nadat Holland Water binnen één jaar tijd drie Bifipro® systemen mocht plaatsen bij de Vincent Hotel Groep, waar de Holiday Inn Express Hotels onder vallen, mochten wij deze prachtige referentiebrief ontvangen. Naast het elimineren van de Legionella bleek ook het kunnen reduceren van de warmwatertemperatuur en het spoelen een enorme pre.

Download hier de referentiebrief.