Holland Water sponsort Het BeterBoek

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Radboudumc te Nijmegen. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Radboudumc gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Bureau Méteau heeft dit jaar voor het Radboudumc de volgende uitgaven verzorgt: Het BeterBoek over Bloedprikken, Het BeterBoek over Gezond eten en bewegen en Het BeterBoek opnameboek voor kinderen van 2-6 jaar “kleurt mijn opname”.

Persbericht Holland Water Legionellabeleid

Janine de Ruiter Persbericht

PERSBERICHT                                         

Driebergen, 6 september 2017

 

’Door belangenverstrengeling heeft oplossen van feitelijk probleem niet altijd prioriteit’

Holland Water pleit voor grondig onderzoek naar Legionellabeleid

Holland Water, marktleider in Legionellabestrijding, vindt dat het beleid van de laatste jaren in Nederland op het gebied van preventie en bestrijding van Legionellabesmetting grondig moet worden onderzocht. Aanleiding vormen onderzoeken van het RIVM en het ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, naar het aantal besmettingen en de oorzaken daarvan.

Vorig jaar raakten 324 mensen besmet met de Legionellabacterie tegenover 273 slachtoffers in 2015, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Jaarlijks overlijden twintig tot dertig personen aan de gevolgen van een Legionellabesmetting. Volgens het ISSO ligt de oorzaak in het onvoldoende naleven van de bestaande wet- en regelgeving door ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs  en beheerders van risicovolle installaties.

Algemeen directeur Leo de Zeeuw van Holland Water kan zich helemaal vinden in de conclusies van het ISSO. “Ze bevestigen wat wij al jarenlang roepen”, zegt hij. “In de laatste vijftien jaar is in Nederland een markt ontstaan waarbij het oplossen van het feitelijke probleem lang niet altijd prioriteit heeft. In veel gevallen is er een sterke verwevenheid tussen adviseurs, installatiebedrijven en leveranciers”, aldus De Zeeuw. “Door belangenverstrengeling wordt dikwijls het belang van de eindgebruiker niet voorop gesteld.”

Hij bevestigt de conclusie van het ISSO, dat de Legionellaveiligheid in Nederland nog veel te wensen over laat doordat de markt zich onvoldoende aan de veiligheidsregels houdt. “Dat wordt ook in de hand gewerkt doordat het toezicht en de controle van de overheid en certificerende instanties onder de maat is. Bovendien prevaleren ook daar commerciële belangen vaak boven het belang van de eindgebruiker”, aldus de directeur van Holland Water. “De conclusie dat er –met alle gevolgen van dien- te weinig rekening wordt gehouden met de voorschriften, verrast mij dan ook geenszins. Maar de situatie is nu zodanig nijpend, dat er echt moet worden ingegrepen, te beginnen met een grondig onderzoek.”

# Einde persbericht

 

Download het persbericht hier in PDF.

Holland Water trotse exposant FM Expo 2017 in Dubai

Janine de Ruiter Beurzen & Congressen

De jaarlijkse FM Expo in het Dubai World Trade Centre vindt binnenkort wederom plaats. Van 25 tot 27 september is FM Expo de thuisbasis van de faciliteiten management industrie. Deze 2017 expositie trekt invloedrijke beslissers uit de industrie aan, waaronder Holland Water.

Holland Water plant enthousiast haar aanwezigheid op het grootste FM event in de UAE regio, en is trots deze met haar lokale distributiepartner Culligan te delen. Samen vertegenwoordigen wij innovatieve waterbehandelingstechnologieën, met behulp van het unieke, door Holland Water gepatenteerde koper- zilver ionisatie systeem, Bifipro®.

Met gezamenlijke inspanningen zullen Holland Water en Culligan hun bezoekers gedurende de driedaagse expositie complete oplossingen van waterbehandelingstoepassingen bieden. Drijfveer achter onze aanwezigheid op FM Expo 2017 is onze toewijding om Legionella behandelingen in de UAE uit te breiden.

Klikt u hier voor uw uitnodiging van Holland Water naar FM Expo 2017.

 

 

Holland Water versterkt haar team met Jacqueline Birkhoff

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Met trots kunnen wij melden dat mevrouw Jacqueline Birkhoff-Willemsen per 1 september aanstaande bij Holland Water in dienst is getreden als Technical Account Manager.

De overduidelijk toenemende interesse voor het gebruik van alternatieve waterbehandelingstechnieken in koeltorens ter vervanging van chemicaliën laat een sterke stijging zien. Om deze groei te kunnen managen breiden we ons team uit. Na een zorgvuldige selectieprocedure waarbij we opvallend veel geïnteresseerde kandidaten hebben gesproken is Jacqueline als meest geschikte kandidaat geselecteerd.

Jacqueline heeft veel ervaring in dit werkveld en is een welkome versterking van het Holland Water team. Het afgelopen jaar nam de verkoop van de zogenaamde Bifipro® Cool systemen een vlucht. Er zijn een aantal grote systemen geleverd voor verschillende bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Daar waar het begrip ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel staat is het Bifipro® Cool systeem zeer gewenst. Behalve het feit dat bij gebruik van de Bifipro® de chemicaliën en inhibitors volledig kunnen worden geëlimineerd, wordt er ook op water en energie bespaard.

Jacqueline ziet het als een enorme uitdaging en kans om dit systeem verder te vermarkten en er voor te zorgen dat de lopende en nieuwe projecten goed begeleid worden.

Wij kijken uit naar de samenwerking met Jacqueline en vertrouwen samen met haar op een mooie toekomst!

 

Foto: Jacqueline Birkhoff-Willemsen

Mohammed Harb versterkt het Holland Water team

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

Door een toenemende vraag uit de binnen- en buitenlandse markt was er binnen Holland Water behoeft aan ondersteuning voor de Service Engineers. Vanaf 1 september zal Mohammed Harb (36) deze ondersteuning bieden.

Mohammed is afkomstig uit Syrië en was daar Mechanical Maintenance Engineer. Mohammed heeft Industrial Engineering gestudeerd aan de universiteit van Moskou.

 

Foto: Mohammed Harb

Holland Water Golden Sponsor CIB W062 symposium 23-25 august 2017

Janine de Ruiter Beurzen & Congressen

Van 23 tot en met 25 augustus vindt het 43ste Internationale Symposium van CIB W062 ‘watertoevoer- en waterafvoervoorzieningen voor gebouwen’ plaats in Haarlem. Dit 3-daags symposium wordt wereldwijd gebruikt om kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. Deelnemers uit verschillende landen presenteren hier hun onderzoeksresultaten op het gebied van leidingwaterinstallaties, computer simulaties, rioleringssystemen en het duurzaam omgaan met water.

TVVL, het platform voor mens en techniek treedt dit jaar op als host voor het internationale Symposium. Holland Water (www.hollandwater.com) is “Gouden Sponsor” van dit symposium.

Aanmelden en meer informatie kan via https://cibw062.tvvl.nl of rechtstreek via de congresorganisator Mrs. Mylenne Hamaker via m.hamaker@tvvl.nl.

 

Download de persberichten:

Wetenschappers bezorgd over complicaties met sanitaire installaties – algemeen.

Wetenschappers uit de hele wereld komen samen in Nederland voor congres over complicaties met sanitaire installaties – vakbladen.

Holland Water neemt deel aan Mini-symposium bij CEW Leeuwarden

Janine de Ruiter Nationaal

Tijdens het goed bezochte afsluitende mini-symposium bij CEW in Leeuwarden op donderdag 22 juni jl. zijn nieuwe innovaties rondom duurzaam chemievrij legionellabeheer op natte koeltorens gepresenteerd.

Ons Bifipro® Cool concept wordt daarin verder geoptimaliseerd door het inzetten van sensoren die real-time en online het onthardingsproces van water monitoren, een cruciaal gegeven bij het inzetten van koper- zilver ionisatie.

Daarnaast is goede voortgang geboekt in onze nieuwe innovatie om uit het spuiwater de koper- en zilverionen weer terug te winnen.

 

 

Holland Water bij ING BusinessBoost

Janine de Ruiter Nationaal

Holland Water mocht, op 22 juni 2017 tijdens het BusinessBoost Event in FC Utrecht Stadion Galgenwaard te Utrecht, haar ervaringen delen met collega MKB bedrijven uit de regio.

Lees hier het interview “7 lessen om je bedrijf te professionaliseren” met Leo de Zeeuw.

 

Wat is BusinessBoost?

BusinessBoost helpt ondernemers Direct Vooruit. Door BusinessBoost gaan ondernemers anders kijken naar hun bedrijf. Ze nemen de visie van hun bedrijf onder de loep en vervolgens bepalen zij welke vervolgstap zij met hun bedrijf willen gaan zetten. BusinessBoost is een samenwerkingsverband tussen expert Patrick van der Pijl van Business Models Inc, ING en MKB Nederland. Patrick is bekend van zijn bestseller ‘Business Model Generation‘ en hij heeft bedrijven als Microsoft, ING en Toyota geadviseerd. Met interactieve events, verhalen van ondernemers, online tools en video’s helpen.

Holland Water Golden Sponsor CIB W062 Symposium 2017

Janine de Ruiter Beurzen & Congressen

Holland Water is Gouden Sponsor van het internationale evenement dat dit jaar door TVVL Nederland van 23 t/m 25 augustus in Haarlem wordt georganiseerd.

Het CIB W062 evenement wordt dit jaar voor de 43ste keer georganiseerd en vind ieder jaar in een ander land plaats. Het symposium is te bezoeken door experts, onderzoekers, regelgevers en de industrie uit de hele wereld die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van gebouw gebonden installaties op het gebied van water. Er zullen bezoekers uit Europa, Amerika, Afrika, Azië en Oceanië ontvangen worden.

Toen de sponsorcommissie ongeveer een jaar geleden aanklopte bij Holland Water, dat al jarenlang lid is van de TVVL, werd spontaan op het sponsorverzoek ingegaan. Wij vinden het belangrijk om dergelijke evenementen te ondersteunen. Niet alleen omdat er door de organisatoren veel tijd en moeite in het organiseren van een dergelijk evenement wordt gestoken maar vooral ook omdat er kennis wordt uitgewisseld waarmee we onze Missie “Veilig water is van levensbelang. Wij maken water biofilm en legionellavrij.” ook internationaal verder invulling en vorm kunnen geven.

Voor meer informatie: TVVL.nl

Holland Water ondersteunt Stichting Cura Nova

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

De opbrengst van een emmertje haring dat geveild werd tijdens het Venloosch Haringfeest dat op 13 juni 2017 in het Portugese restaurant Boca in Venlo werd gehouden, werd door Holland Water verdubbeld. In totaal werd er door de Stichting op dit evenement bijna 3.000,00 Euro opgehaald voor het goede doel.

Deze Stichting wil op korte termijn een zogenaamde duo fiets aanschaffen waarmee ouderen die graag fietsen, maar dit alleen niet meer kunnen toch meegenomen kunnen worden op de fiets.

Omdat Holland Water bij een aantal woonzorginstellingen in Venlo en omgeving een Bifipro® systeem heeft geïnstalleerd en ook de bewoners van deze instellingen plezier zullen hebben van deze duo fiets ondersteunt Holland Water dit goede doel van harte.

 

Foto bovenaan: Layla van Benschop van Stichting Cura Nova neemt de Holland Water cheque in ontvangst.