Bifipro verovert ook België in rap tempo

Laura Schotte Persbericht

PERSBERICHT             

Driebergen, 29 mei 2017

 

Ook ziekenhuis in Brugge kiest vol overtuiging voor Bifipro® systeem

Bifipro® verovert ook België in rap tempo

Na Nederland is Holland Water nu ook succesvol in België. Het toepassen van de Bifipro® om Legionella in watersystemen te voorkomen en te bestrijden brengt dan ook alleen maar voordelen met zich mee. Het Algemene Ziekenhuis Sint-Lucas in Brugge heeft daarom ook gekozen voor het Bifipro® systeem. Op de VTDV (inmiddels Zorg.tech) beurs 2017 sloot het Belgische ziekenhuis de overeenkomst metHolland Water voor het leveren van een systeem.

Foto:    De heer Masquelier, directeur infrastructuur en facilitaire diensten van AZ Sint-Lucas Brugge, ondertekent de overeenkomst tijdens de VTDV beurs 2017 te Genk.

 

Het AZ Sint-Lucas ziet de voordelen van de Bifipro®. Immers wanneer het systeem is geïnstalleerd, mag de warmwater temperatuur worden gereduceerd en het spoelen worden verminderd. Hiernaast blijken andere technieken in het verleden nogal eens voor problemen te hebben gezorgd. Zo werd er op veel locaties onvoldoende resultaat behaald. Maar ook bleek in een heel aantal gevallen het middel erger dan de kwaal. Door het gebruik van de Bifipro® zijn deze problemen uit de wereld. Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen corrosieve effecten op leidingmateriaal en/of appendages optreden bij de inzet van de Bifipro®. Tevens ondervinden kunststof leidingen op geen enkele manier hinder van de Bifipro®.

 

VTDV beurs

Het AZ Sint-Lucas in Brugge heeft vol overtuiging gekozen voor het Bifipro® systeem. Op de VTDV (inmiddels Zorg.tech) beurs afgelopen week tekende de heer Masquelier, directeur infrastructuur en facilitaire diensten, de overeenkomst met Holland Water voor het leveren van een systeem. Het Bifipro® systeem van Holland Water komt in de plaats van een systeem dat Chloordioxide doseert.

Foto:    De heer Masquelier onthult, na de ondertekening van de overeenkomst, het logo van AZ Sint-Lucas Brugge.

 

Een referentiebezoek aan het ziekenhuis Damiaan in Oostende gaf de definitieve doorslag voor AZ Sint Lucas. Hier werd ruim twee jaar geleden het Bifipro® systeem geïnstalleerd, waarna al snel de warmwatertemperatuur kon worden verlaagd met alle voordelen van dien. Inmiddels is gebleken dat de zogenaamde terugverdientijd onder de twee jaar is gedaald. Vele Belgische woonzorginstellingen, ziekenhuizen en hotels zijn reeds van het systeem voorzien.

 

 

Download het persbericht in PDF: Bifipro verovert ook België in rap tempo