Bifipro® Holland Water onschadelijk voor galvanisch verzinkte leidingen

Laura Schotte Nieuwsbericht

METALogic, een spin-off van het Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde van de Katholieke Universiteit Leuven, heeft in opdracht van Holland Water een uitgebreide studie uitgevoerd naar het effect van het toepassen van de Bifipro® (koper- en zilverionisatie) op corrosie van thermisch verzinkte leidingen. In een Vlaams ziekenhuis waar een Bifipro® systeem is geïnstalleerd zijn corrosieracks met corrosiecoupons voor en na het systeem geïnstalleerd.

De resultaten die tot op heden door METALogic zijn gerapporteerd zijn opmerkelijk. De uniforme corrosiesnelheden van de coupons voor en na de Bifipro® verschillen niet significant van elkaar na een blootstellingstijd van 2 maanden. Op de coupons voor de Bifipro® werd een plaatselijk verlies aan zink waargenomen, wat resulteerde in duidelijkere roestvorming. Op de coupons na de installatie werd een meer uniforme corrosie van de zinklaag vastgesteld. Dit verschil is vermoedelijk te wijten aan de afzettingsreactie van zilver op het zinkoppervlak.

Het plaatsen van de Bifipro® lijkt op basis van deze eerste testen dus eerder positieve dan negatieve effecten te hebben op thermisch verzinkte leidingen. Langere duurtesten, die inmiddels zijn ingezet, zullen moeten uitwijzen of dit verschijnsel zich doorzet. Dat het toepassen van de Bifipro® geen effect heeft op koperen en/of kunststof leidingen is evident maar ook de afgelopen 14 jaar onomstotelijk in de praktijk bewezen.

Foto: Het labo van Holland Water met testfaciliteiten.

 

In de maart editie van het Magazine TechCare is dit nieuwsbericht verschenen. U kunt het nieuwsbericht hier lezen, zowel in het Nederlands als Frans.