Koelwater

Het Bifipro® Cool Systeem


De Bifipro® Cool is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot het ultieme complete koelwaterbehandelingssysteem om enerzijds biofilm en Legionella te bestrijden en anderzijds corrosie- en kalkaanslag te beheersen in natte open gebouw gebonden koeltorens. Het systeem doseert zeer nauwkeurig aan iedere liter suppletiewater de benodigde hoeveelheden koper- en zilverionen. De toegevoegde concentraties liggen ruim onder de toegestane normen. Holland Water is marktleider op het gebied van koper- en zilverionisatie en heeft alleen al in de Benelux meer dan 500 systemen operationeel. Holland Water heeft als enige leverancier in Nederland een Ctgb toelating voor de toepassing van koper- en zilverionisatie op drink- en koelwater.
De Barometer - RTL ZHet Bifipro® Systeem

open kast

Drinkwaterbehandeling met het Bifipro® systeem

Het Bifipro® systeem is opgebouwd uit industriële componenten. Via precisie flowmeters, gepatenteerde stroomregeling, separate koper- en zilverelektroden en online monitoring worden de vereiste hoeveelheden koper- en zilverionen aan het drinkwater toegevoegd. De gedoseerde concentraties zijn veilig voor mens en milieu en effectief tegen biofilm en legionella ontwikkeling.


Silco® Sensor


De ontwikkeling van de Silco® Sensor

Holland Water is al sinds jaar en dag bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water. Wij nemen voortdurend deel aan projecten waarbij innovatie voorop staat. Zo hebben wij de afgelopen jaren in een uitgebreid Europees onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe sensortechnieken geparticipeerd. Uiteindelijk heeft Holland Water hieruit de Silco® Sensor ontwikkeld die nationaal en internationaal zijn waarde bewijst bij koeltorens en complexe drinkwatersystemen.


UitdagingenDe praktijk wijst uit dat zo’n 20% van de gebouwen en installaties die worden aangemerkt als ‘Legionellakwetsbaar’ ook daadwerkelijk op enig moment met Legionella overschrijdingen worden geconfronteerd. Zodra er sprake is van een terugkerende structurele vorm van besmetting kunnen we u voorspellen …


OplossingsrichtingenHet Bifipro® Cool systeem verwijdert biofilm en Legionella uit uw installatie middels de techniek van koper- en zilverionisatie. Bent u opzoek naar een objectieve weergave en vergelijking tussen de diverse alternatieve technieken voor koelwater?
Wetgeving en Certificering


De Bifipro® mag in België preventief toegepast worden, volgens het Ministerieel besluit van 12 September 2019, als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit van de Vlaamse overheid (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) ter behandeling van drink- en koeltorenwater.

Bij drinkwater geldt, dat voordat een Bifipro® systeem wordt geplaatst, een risicoanalyse wordt uitgevoerd en dat de Bifipro® als ‘alternatieve beheersmaatregel’ wordt opgenomen in het Legionellabeheersplan volgens het Legionellabesluit van de Vlaamse regering. Daarnaast moeten locaties met een bouwvergunning na 2007 gebouwd en geëxploiteerd zijn volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT).

De Bifipro® van Holland Water is in ons eigen laboratorium ontwikkeld. Het systeem voldoet aan het strenge Belgische Legionellabesluit.


Onze Bifipro® is sinds 2014 goedgekeurd door de Hoge Gezondheidsraad (nr. 9214) op effectieve werking, veiligheid voor de gezondheid en toegestane milieubelasting voor drinkwater. Sinds 2019 is de verbodsbepaling op de toepassing van het Bifipro® systeem bij verzinkte leidingen uit dit Ministerieel Besluit geschrapt na een langdurig, wetenschappelijk, praktijk onderzoek. Het Bifipro® systeem is goedgekeurd door het College voor de Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) en gecertificeerd door Kiwa, volgens BRL-K14010-2/01 (inclusief ATA), met certificaatnummer K73951/04.

Holland Water voldoet uiteraard ook aan internationale wet- en regelgevingen. Naast onze internationaal erkende certificaten en toelatingen, streven wij er altijd naar het Bifipro® systeem van lokale certificaten en toelatingen te voorzien. Holland Water is nauw betrokken bij wettelijke ontwikkelingen voor Legionella bestrijding en koper- en zilverionisatie, zowel binnen als buiten Europa. Samenwerken naar een toekomst waar iedereen van veilig water kan worden voorzien, daar ligt onze focus.

Service en Monitoring


Naast de continue online monitoring en bewaking van het systeem werkt Holland Water in de Benelux met een eigen ploeg van Service Engineers, die ieder kwartaal het onderhoud van de Bifipro® systemen verzorgt. In de andere landen waar de Bifipro® apparatuur operationeel is, worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de lokale distributiepartner.

Periodiek worden er zogenaamde ‘Statusrapporten’ verstrekt, waarin helder wordt samengevat wat de status quo is en welke maatregelen er worden geadviseerd. In dit proces wordt nauw samengewerkt met onze opdrachtgevers, hun adviseurs en/of laboratoria.