KennisbankIn zowel binnen- als buitenland beschikt Holland Water en het Bifipro® systeem over vereiste certificaten en toelatingen voor zowel drink- als koelwater toepassingen. Holland Water is ook nauw betrokken bij wettelijke ontwikkelingen voor Legionella bestrijding in het algemeen en koper- en zilver ionisatie in het bijzonder; zo streven wij samen naar een toekomst waar iedereen van veilig water kan worden voorzien.


Wetgeving en Certificering


De Minister van Infrastructuur en Waterstaat onderkent, in haar brief van 29 januari 2019 aan de Tweede Kamer, de ontwikkeling naar nieuwe zorgsystemen en laat de wet aanpassen dat zogenaamde ‘zorgwoningen’ waar continu medische zorg wordt verleend aan de lijst met prioritaire locaties worden toegevoegd. In aanloop daartoe zal de Inspectie Leefomgeving en Transport anticiperend (minder streng) handelen.

Toekomst

Deze voorgestelde aanpassingen zijn mede een gevolg van de ZEMBLA uitzending van 12 december 2018, waar Holland Water medewerking aan heeft verleend. De uitzending is hiernaast te bekijken.

Vergelijking Technieken

Een objectieve weergave en vergelijking tussen de diverse alternatieve technieken voor drinkwater:

 Koper- ZilverionisatieAnodische OxidatieChloreringSpoeling en VerhittingChloor DioxydeUltra Violet Licht (U.V.)Membraan Filtratie
Toegestaan in NederlandJaJaNeeJaNeeJaJa
Benodigde concentratiesCu = 0,2 - 0,8 mg/l
Ag = 0,02 - 0,08 mg/l
0,3 - 0,5 mg/l2 - 4 mg/l80ºC voor 30 min0,5 - mg/l als CLO210 - 0,1um
Werking in literatuur gedocumenteerdJaJaJaJaJaJaJa
Residueel effectJaNeeNeeNeeStabieler dan chloorNeeNee
Re-kolonisatie tijd6 - 12 weken1 - 2 weken1 - 2 wekenVarieertGeen informatieSlechts plaatselijk actief (poortwachter)Slechts plaatselijk actief (poortwachter)
Temperatuur effectGeen effectDesintegratieDesintegratieNiet toepasbaarDesintegratieSlechts plaatselijk actief Slechts plaatselijk actief
pH effectVerhoogd pH (>8,5) kan werking beïnvloedenVerhoogd pH (>8,5) kan werking beïnvloedenVerhoogd pH (>8,5) beïnvloeden werking negatiefGeen effectGeen effectGeen effectGeen effect
BijproductenGeenGeenTrihalomethanes (THMs)GeenChloraat en ChlorietGeenGeen
Effect op smaak en geurGeenJaJaGeenMinimaal ondanks hoge concentratiesGeenGeen
CorrosieGeenJaCorrosiefCorrosiefHeel corrosiefGeenGeen
Effect op kunststof leidingenGeenJaJaJaJaGeenGeen
Onderhoud4/jaar inspectie van elektroden en Cu + Ag concentratiesChloormetingen en 4/jaar controle systeemRegels voor vervoer, opslag en behandeling zijn van toepassing. Routine inspectie van concentratie, corrosie inspectie.Verbranding is mogelijk; arbeidsintensiefRegels voor vervoer, opslag en behandeling zijn van toepassing. Regelmatige inspectie van concentratie, corrosie inspectieRegelmatig schoonmaken omdat anders werking snel vermindertRegelmatig filters reinigen danwel vervangen
Vermindering van effectiviteitGeenDesintegreert bij hoge temperaturen en over afstandElimineert biofilm niet. Verliest doeltreffendheid bij hoog pH. Desintegreert bij hoge temperaturen en over afstandElimineert biofilm niet en re-kolonosatie is mogelijkDesintegreert bij hoge temperaturen en over afstandSlechts plaatselijk actief; alleen als watersysteem in direct contact is met UV, anders elimineert het de biofilm nietSlechts plaatselijk actief, elimineert biofilm niet
ConclusieGoedMatigSlechtMatigSlechtMatigMatig


Separate koper- en zilverelektrodes vs. koper- zilverlegeringen


Systemen die werken met een zogenaamde legering van koper en zilver werken onvoldoende accuraat. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is in 2015 gepubliceerd in de ‘Journal of Water Process Engineering‘. Ook de praktijk heeft laten zien dat legeringen van koper en zilver onvoldoende effectief zijn.

De meest effectieve werking van koper- zilverionisatie wordt gerealiseerd met een dosering van 200 – 400 µg/l Cu (koper) en 20 – 40 µg/l Ag (zilver). Zowel de wetenschap als de praktijk toont aan dat legeringen niet in staat zijn constant en accuraat de vereiste concentraties te doseren. Vaak worden zilverconcentraties niet of onvoldoende gedoseerd met als gevolg een ineffectieve behandeling van het (drink)water tegen de Legionella bacterie.

De Bifipro® systemen van Holland Water behandelen drink- en koelwater met separate koper- en zilverelektrodes. Daarnaast zijn de systemen uitgerust met een gepatenteerde stroomregeling (automatische ompoling) waarmee de dosering proportioneel wordt afgestemd op de real-time waterstroom en de elektrodes minder snel vervuilen. Dit patent zorgt ook over een langere gebruiksperiode voor een accurate en efficiënte behandeling van het water.HW_2_043
Wat is Legionella?


Legionella is een bacterie. Een micro-organisme zoals het Norovirus, E-coli, Hepatitus A, Cryptosporidium en Pseudomonas. Een potentieel besmettingsgevaar en verantwoordelijk voor het overlijden van miljoenen slachtoffers wereldwijd. Legionella pneumophila veroorzaakt de Legionellaziekte, een mogelijk fatale pneumonie, oftewel longontsteking. Deze Legionellabacterie vindt haar weg in kwetsbare ademhalingssystemen van mensen door het inhaleren van kleine besmette waterdruppels en/of waternevel.

In potentie is iedereen vatbaar voor Legionella. De grootste risicogroepen zijn echter: kleine kinderen, de leeftijdsklasse vanaf 45 jaar, zij die een verzwakt immuunsysteem hebben, mensen met ademhalingsmoeilijkheden en/of nierklachten, alsmede de groep rokers en drinkers.Hoe ontstaat Legionella?


Het probleem van Legionella ontstaat door vervuiling van de waterinstallatie met biofilm die vervolgens als voedingsbodem voor allerlei bacteriën gaat dienen. Die vervuiling kan met name ontstaan door stagnerend water en opwarming van het koude water. In die situaties schieten alle andere technieken of ingrepen tekort en wordt ook door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de techniek van koper- en zilver ionisatie als de ultieme oplossing genoemd.

Zodra bacteriën zich vermenigvuldigen scheiden ze polysaccharides af, dat als een soort lijm fungeert en dit helpt de bacterie zich aan de waterleidingwand of een oppervlakte -in het geval van een koeltoren- te nestelen. Biofilm is een laag opgebouwde bacteriën die zich gewoonlijk makkelijk vormt aan de binnenkant van een waterleiding of op een oppervlakte. Biofilm is de ideale broedplaats voor de Legionellabacterie.

De Legionellabacterie kan in water overleven bij temperaturen tussen 0° en 63°C, maar vermeerdert zich vooral bij 20-45°C. Bij temperaturen van 30-40°C (lichaamstemperatuur!) is de groeisnelheid maximaal.


Legionella ScanMet de Legionella Scan kunnen eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen. De Legionella Scan fungeert als hulpmiddel dat stap voor stap duidelijk maakt aan welke regels, en op welke wijze, je moet voldoen. Door middel van de Legionella Scan kunt u inzicht krijgen in de volledige reikwijdte van de regelgeving omtrent Legionella preventie, maar ook kan deze tool een objectief overzicht bieden van de verplichtingen en noodzakelijke maatregelen.

De Legionella Scan is, na eenmalige registratie, gratis beschikbaar en voornamelijk geschikt voor beheerders van collectieve waterleidingsystemen in ziekenhuizen, zorginstellingen, asielzoekerscentra, gevangenissen, zwembaden met sauna’s, hotels, bed & breakfast locaties, kampeerterreinen, wegrestaurants met douches en jachthavens.

Na het volledig doorlopen van de scan kunt u een rapport afdrukken. Dit rapport geeft een goede indicatie van de status van uw systeem in relatie tot de bescherming tegen Legionella. Het resultaat van de scan geeft uiteindelijk aan welke vorm van beheer wel of niet mogelijk en noodzakelijk is. Uiteraard is de scan ook anoniem te doorlopen.