Positief nieuws na Zembla uitzending 12 december 2018

Laura Schotte Nieuwsbericht

Positief nieuws naar aanleiding van de Zembla uitzending.

Minister Cora van Nieuwenhuizen onderkent, in haar brief van 30 januari j.l. aan de Tweede Kamer, de ontwikkeling naar nieuwe zorgsystemen en laat de wet aanpassen dat zogenaamde ‘zorgwoningen’ waar continu medische zorg wordt verleend aan de lijst met prioritaire locaties worden toegevoegd. In aanloop daartoe zal ILT anticiperend (minder streng) handelen. Het is niet uitgesloten dat ook andere ‘woonvormen’ die te maken hebben met risico op legionella in de nabije toekomst aan deze lijst toegevoegd gaan worden.

In tegenstelling tot andere berichten betreft het dus niet ‘alle seniorencomplexen en serviceflats’ en ook worden er (uiteraard) geen specifieke leveranciers en/of merken in de brief van de Minister genoemd. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op onze publicatie en/of heeft u ideeën die u graag met ons deelt dan vernemen wij dat graag: neem contact op met Holland Water.

Lees ook: ‘Minister neemt maatregelen om ouderen beter te beschermen tegen legionella‘ voor meer achtergrond informatie.