legionella-preventie

3 belangrijke aanbevelingen voor gebouwbeheerders om – juist nu – het drinkwater schoon en vrij van legionella te houden

Ed Kortekaas Bifipro I, Nationaal, Nieuwsbericht

Juist nu – in een tijd waarin we allemaal kwetsbaarder zijn dan ooit – is het hebben en houden van schoon en legionellavrij drinkwater van groot belang voor elke gebouwbeheerder. Dit geldt natuurlijk voor gebouwen waarin veel kwetsbare mensen zijn. Maar zeker ook – al zou je dat misschien niet verwachten – voor gebouwen die  plotseling voor langere periode leegstaan, zoals horecagelegenheden, winkelcentra en kantoorgebouwen.

Legionellavorming praktisch onvermijdelijk

Wanneer het drinkwatersysteem over een langere periode niet tot nauwelijks wordt gebruikt, is het praktisch onvermijdelijk dat er legionellavorming plaatsvindt. Als na verloop van tijd de gebouwen weer open gaan en volop gebruikt gaan worden, is het risico op legionella-uitbraken met alle gevolgen van dien zeer hoog.

Voor elke gebouwbeheerder is het van belang om dit risico te onderkennen, zodat er tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden om de risico’s te minimaliseren of zelfs uit te bannen.

Nauwlettende monitoring

Voor de klanten van Holland Water volgen we de werking van de drinkwaterinstallaties nauwlettend via ons monitoringssysteem en plegen we onderhoud indien nodig. Zo doen we er alles aan om legionella te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

Daarnaast bevelen we onze klanten aan om ook een aantal dingen zelf te doen. Ook voor andere gebouwbeheerders is dit belangrijk om te weten, dus delen we dit graag.

Wat bevelen wij u aan om zelf te doen?

  • Verhoogde waakzaamheid: let extra op uw drinkwater!
  • Aangescherpte preventie: stem belangrijke activiteiten zoals spoelen en monstername goed af met uw preventiebedrijf. Intensiveer de activiteiten indien nodig, maar wees er ook van bewust dat méér niet altijd beter is en er ook slimmere maatregelen zijn.
  • Open communicatie: informeer uw drinkwaterpartner over relevante veranderingen in de bedrijfsvoering, waterverbruik en richtlijnen omtrent gezondheid en veiligheid.

Voor hulp, advies of meer info: neem contact op.