Bifipro verovert ook België in rap tempo

Janine de Ruiter Persbericht

PERSBERICHT             

Driebergen, 29 mei 2017

 

Ook ziekenhuis in Brugge kiest vol overtuiging voor Bifipro® systeem

Bifipro® verovert ook België in rap tempo

Na Nederland is Holland Water nu ook succesvol in België. Het toepassen van de Bifipro® om Legionella in watersystemen te voorkomen en te bestrijden brengt dan ook alleen maar voordelen met zich mee. Het Algemene Ziekenhuis Sint-Lucas in Brugge heeft daarom ook gekozen voor het Bifipro® systeem. Op de VTDV (inmiddels Zorg.tech) beurs 2017 sloot het Belgische ziekenhuis de overeenkomst metHolland Water voor het leveren van een systeem.

Foto:    De heer Masquelier, directeur infrastructuur en facilitaire diensten van AZ Sint-Lucas Brugge, ondertekent de overeenkomst tijdens de VTDV beurs 2017 te Genk.

 

Het AZ Sint-Lucas ziet de voordelen van de Bifipro®. Immers wanneer het systeem is geïnstalleerd, mag de warmwater temperatuur worden gereduceerd en het spoelen worden verminderd. Hiernaast blijken andere technieken in het verleden nogal eens voor problemen te hebben gezorgd. Zo werd er op veel locaties onvoldoende resultaat behaald. Maar ook bleek in een heel aantal gevallen het middel erger dan de kwaal. Door het gebruik van de Bifipro® zijn deze problemen uit de wereld. Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen corrosieve effecten op leidingmateriaal en/of appendages optreden bij de inzet van de Bifipro®. Tevens ondervinden kunststof leidingen op geen enkele manier hinder van de Bifipro®.

 

VTDV beurs

Het AZ Sint-Lucas in Brugge heeft vol overtuiging gekozen voor het Bifipro® systeem. Op de VTDV (inmiddels Zorg.tech) beurs afgelopen week tekende de heer Masquelier, directeur infrastructuur en facilitaire diensten, de overeenkomst met Holland Water voor het leveren van een systeem. Het Bifipro® systeem van Holland Water komt in de plaats van een systeem dat Chloordioxide doseert.

Foto:    De heer Masquelier onthult, na de ondertekening van de overeenkomst, het logo van AZ Sint-Lucas Brugge.

 

Een referentiebezoek aan het ziekenhuis Damiaan in Oostende gaf de definitieve doorslag voor AZ Sint Lucas. Hier werd ruim twee jaar geleden het Bifipro® systeem geïnstalleerd, waarna al snel de warmwatertemperatuur kon worden verlaagd met alle voordelen van dien. Inmiddels is gebleken dat de zogenaamde terugverdientijd onder de twee jaar is gedaald. Vele Belgische woonzorginstellingen, ziekenhuizen en hotels zijn reeds van het systeem voorzien.

 

 

Download het persbericht in PDF: Bifipro verovert ook België in rap tempo

Beurzen & Congressen Holland Water 2017

Janine de Ruiter Beurzen & Congressen

Holland Water neemt in 2017 deel aan de volgende beurzen & congressen:

 

 

VTDV Congres op vrijdag 19 mei 2017, Limburghal te Genk (België)

U kunt ons vinden op standnummer 159.

Voor meer informatie: VTDV Congres 2017.

 

TVVL – Nationaal Congres Sanitaire Technieken op maandag 19 juni 2017, Theater De Flint te Amersfoort

Voor meer informatie: Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2017.

 

TVVL – CIB W062 op 22, 23, 24 en 25 augustus 2017 te Haarlem

Holland Water is Golden Sponsor van het symposium.

Voor meer informatie: CIB W062 Symposium 2017.

Het programma vindt u hier: CIW W062 programma.

 

VBOI Jaarcongres 2017 in oktober 2017

Meer informatie volgt.

 

 

Wij kijken uit naar uw bezoek!

Klein Vaarwater op Ameland kiest voor Bifipro® Holland Water

Janine de Ruiter Persbericht

PERSBERICHT                                    

Driebergen, 4 april 2017

 

Klein Vaarwater op Ameland kiest voor Bifipro tegen Legionella

Vakantiepark creëert optimaal veilig water voor zijn gasten

Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren (op Ameland) heeft een Bifipro®-systeem van Holland Water in gebruik genomen. Dankzij dit unieke systeem kunnen de gasten van het park (kamperen, villa’s, bungalows, caravans en welnessboerderijen) voortaan gebruik maken van optimaal veilig water. De ingebruikname van de nieuwe watervoorziening valt samen met het afronden van een facelift van het centrumgebouw in het park.

Klein Vaarwater hanteert voor zijn accommodaties en andere faciliteiten een hoge kwaliteitsstandaard. Water speelt een belangrijke factor in het park. Niet alleen beschikt het park over een aantal goed geoutilleerde was-/douchegebouwen, de bungalows zijn vrijwel alle voorzien van een zwembad. “Dus moet ook het water in ons park beantwoorden aan de hoogste kwaliteits- en dus veiligheidseisen”, zegt parkmanager Hans van Houten.

Door al het water dat het park ingaat te behandelen met het Bifipro®-systeem van Holland Water, dat direct na de watermeter bij de hoofdingang is geïnstalleerd, wordt het gehele leidingsysteem vrijgehouden van biofilm. Deze biofilm kan er namelijk de oorzaak van zijn dat allerlei bacteriën, waaronder Legionella, zich kunnen ontwikkelen. Wanneer dit water enige tijd stil staat en opwarmt, kan het voor ernstige problemen zorgen.

Verduurzamen
Van Houten motiveert namens Klein Vaarwater zijn keuze voor de Bifipro als volgt: “Op het moment dat wij besloten de watervoorziening van ons park verder te moderniseren, hebben we kenners gevraagd welke ervaringen men had met de verschillende systemen die er op dit gebied te koop zijn. Het Bifipro-systeem stak hier op alle fronten met kop en schouders boven uit”, aldus de parkmanager. “Het systeem bleek niet alleen het meest te worden toegepast -er zijn er alleen al in Nederland inmiddels meer dan 350 operationeel-, maar Holland Water bleek ook nog nooit te hebben gefaald met het systeem.” Verder draagt Klein Vaarwater graag bij aan het verduurzamen van Ameland. “Wanneer we energie en water kunnen besparen, is dit een enorme pré”, vindt Van Houten. “Ook hierin is het systeem van Holland Water uniek. Met dit systeem en ons nieuwe centrumgebouw zijn wij klaar voor het nieuwe seizoen én de toekomst.”

Toepassen op Ameland al eerder succesvol
Het Bifipro®-systeem wordt niet voor de eerste keer op Ameland toegepast. Ook top design hotel Nobel in Ballum beschikt over de Bifipro. “Wij passen het systeem al met succes toe”, zegt eigenaar Berend Nobel van het gelijknamige hotel. “Hoewel we in het verleden maar sporadisch werden geconfronteerd met –overigens lichte- Legionellabesmettingen, bracht dit wel steeds een hoop rompslomp met zich mee”, legt hij uit. “Er moesten reinigingen en herbemonsteringen worden uitgevoerd en de betreffende kamers mochten tijdelijk niet worden gebruikt. Dat kun je als tophotel, dat ook aan het water hoge eisen stelt, uiteraard niet hebben. Dankzij de inzet van het systeem ervaren we geen overlast meer en dat we hierdoor ook nog op de energie en waterrekening kunnen besparen, is mooi meegenomen.”

‘Slimme technieken en systemen’
De Bifipro helpt in feite de gemeente Ameland ook om haar doelstellingen te halen dat het eiland in 2020 op een duurzame manier zelf grotendeels aan zijn energiebehoefte kan voldoen. Het eiland vormt als afgegrensd gebied een zeer geschikte omgeving om slimme technieken en systemen toe te passen. Het systeem van Holland Water past perfect in dit concept. Behalve dat gasten optimaal veilig water kan worden geboden, mag dankzij het systeem ook de warmwatertemperatuur worden verlaagd en kan er met minder water spoelen worden volstaan.

# Einde persbericht

 Download hier het persbericht.

___________________________________________________

Bijschrift foto: Het Bifipro®-systeem bij Klein Vaarwater met links Klaas-Peter Buist, service engineer bij Holland Water, en naast hem Hans van Houten, parkmanager van Klein Vaarwater.

 

Publicaties:

Water Alliance

Bifipro® Holland Water onschadelijk voor galvanisch verzinkte leidingen

Janine de Ruiter Nieuwsbericht

METALogic, een spin-off van het Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde van de Katholieke Universiteit Leuven, heeft in opdracht van Holland Water een uitgebreide studie uitgevoerd naar het effect van het toepassen van de Bifipro® (koper- en zilverionisatie) op corrosie van thermisch verzinkte leidingen. In een Vlaams ziekenhuis waar een Bifipro® systeem is geïnstalleerd zijn corrosieracks met corrosiecoupons voor en na het systeem geïnstalleerd.

De resultaten die tot op heden door METALogic zijn gerapporteerd zijn opmerkelijk. De uniforme corrosiesnelheden van de coupons voor en na de Bifipro® verschillen niet significant van elkaar na een blootstellingstijd van 2 maanden. Op de coupons voor de Bifipro® werd een plaatselijk verlies aan zink waargenomen, wat resulteerde in duidelijkere roestvorming. Op de coupons na de installatie werd een meer uniforme corrosie van de zinklaag vastgesteld. Dit verschil is vermoedelijk te wijten aan de afzettingsreactie van zilver op het zinkoppervlak.

Het plaatsen van de Bifipro® lijkt op basis van deze eerste testen dus eerder positieve dan negatieve effecten te hebben op thermisch verzinkte leidingen. Langere duurtesten, die inmiddels zijn ingezet, zullen moeten uitwijzen of dit verschijnsel zich doorzet. Dat het toepassen van de Bifipro® geen effect heeft op koperen en/of kunststof leidingen is evident maar ook de afgelopen 14 jaar onomstotelijk in de praktijk bewezen.

Foto: Het labo van Holland Water met testfaciliteiten.

 

In de maart editie van het Magazine TechCare is dit nieuwsbericht verschenen. U kunt het nieuwsbericht hier lezen, zowel in het Nederlands als Frans.

Bifipro® Cool nog duurzamer

Janine de Ruiter Proceswater

Na vele experimenten te hebben uitgevoerd in het Water Applicatie Centrum (WAC) in Leeuwarden is het dan zover. De Bifipro® Cool Next Generation kan het ‘veld’ in!

Om realtime en online de koper- en zilverconcentraties te kunnen meten werd de Silco sensor al langere tijd toegepast, maar nu wordt daar een sensor om de hardheid te meten aan toegevoegd. Door een forse subsidie van de Provincie Friesland kon er, vanuit onze vestiging in Drachten, tijd worden geïnvesteerd in doorontwikkeling van het complete systeem. Onder de bezielende leiding van het Centre Expertise Water en in samenwerking met GeoConnect is er de afgelopen jaren veel werk verzet in dit unieke project, waar ook (MBO en HBO) studenten van het Van Hall Larenstein hun steentje aanbijdragen.

Met de Bifipro® Cool (Next Generation) kan niet alleen een natte koeltoren chemicaliënvrij worden behandeld, maar zijn we nu ook in staat om de koper- en zilverionen grotendeels weer terug te winnen voor het afvalwater geloosd wordt! Revolutionair dus!!

Niet alleen de voedselverwerkende industrie, maar ook andere bedrijven en gebouwen die milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, blijken veel interesse te hebben in deze aanvullende voordelen. Een van de meest vooruitstrevende ziekenhuizen in Friesland zal het systeem op korte termijn als een van de eersten gaan inzetten.

 

IMG_6578

 

Op de foto in het WAC te Leeuwarden (v.l.n.r.) Wiebe Pool (Holland Water), Nikolaj Walraven (GeoConnect), Peter van der Linde (Holland Water) en Friso Geertsma (Student Windesheim/ Van Hall Larenstein).

 

ss Rotterdam legionellaveilig dankzij Bifipro® Holland Water

Janine de Ruiter Nationaal

De eigenaar van een fantastisch historisch cruiseschip, dat nu als permanent hotel dient en in Rotterdam voor anker ligt, wil natuurlijk veilig water leveren aan haar gasten!

Het was een hele eer voor Holland Water om ruim een jaar geleden deze prestigieuze opdracht van WestCord Hotels te mogen ontvangen. Deze hotel organisatie heeft zichzelf niet alleen ten doel gesteld om haar gasten de beste kwaliteit te leveren maar wil ook, daar waar mogelijk, er alles aan doen om water en energie te besparen. Door het toepassen van Bifipro® van Holland Water worden deze drie vliegen in een klap geslagen!

Na bewezen succes van Bifipro® reikte Frank de Greef van Holland Water op 26 januari jongstleden dan ook met plezier het “Safe Water by Bifipro®” bordje aan de heer Kitsz van ss Rotterdam uit. Dit bordje, dat u vaak vindt bij de ingang van de locatie waar een Bifipro® is geïnstalleerd, staat niet alleen borg voor veilig water maar ook voor een organisatie die er alles aan doet om u veilig water te bieden en daar waar mogelijk energie en water te besparen.

Wij kunnen u een verblijf op ss Rotterdam (www.ssrotterdam.nl) dan ook van harte aanbevelen. Diegene die ons een foto stuurt waarop u bij het bordje “Safe Water by Bifipro®” staat afgebeeld krijgt van ons aardige attentie opgestuurd.

 

170126_SSRotterdam

 

ATPI publiceert whitepaper over zakendoen in Iran

Janine de Ruiter Internationaal

Zakendoen in Iran

ATPI Corporate Travel organiseerde op 9 juni jl. in samenwerking met Emirates een Travel Lab rondom het thema ‘Zakendoen in het Midden Oosten’.

Een van de gastsprekers op het ATPI Travel Lab was Leo de Zeeuw. ATPI ging nader in gesprek met Leo en Egbert van der Lugt, Midden-Oosten kenner.

In deze whitepaper leest u het complete interview met Leo en Egbert en hoe zakendoen in Iran in zijn werk gaat.

Publicatie: ATPI

De Zorggroep spreekt haar tevredenheid uit

Janine de Ruiter Nationaal

Een grote zorgorganisatie in het Zuiden van het land is al jarenlang een trouwe klant van Holland Water. Al in 2007 werd het eerste Bifipro® systeem door De Zorggroep toegepast. Door de goede ervaringen zijn er inmiddels 8 systemen met succes operationeel.

Facilitair Manager en Legionella expert De heer Henk Thiesen heeft altijd positieve en opbouwende kritiek geleverd. Hierdoor konden wij niet alleen onze systemen, maar ook onze processen systematisch verbeteren.

Hiernaast hebben wij, mede dankzij de medewerking van De Zorggroep, uitgebreide pilots uit kunnen voeren. Hiermee hebben wij aangetoond dat, dankzij de inzet van de Bifipro®, de warmwatertemperatuur kan worden verlaagd en het spoelregime kan worden versoepeld.

Het Ministerie van I&M heeft dit bekrachtigd en daarmee is Holland Water vooralsnog, nog steeds de enige partij  in de markt die aan de regels die hiervoor gesteld zijn voldoet.

Het is voor Holland Water altijd weer bijzonder wanneer er een referentiebrief op de mat valt maar deze heeft een gouden randje!

 

Download:

Referentiebrief van De Zorggroep.

Toestemming Ministerie van I&M.

Holland Water opnieuw in de prijzen

Janine de Ruiter Internationaal

img_6963

 

Uit meer dan 400 inschrijvers kwam Holland Water, samen met 9 andere gelukkigen, op 23 november 2016 als winnaar uit de bus bij het evenement dat jaarlijks door het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) wordt georganiseerd.

Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van ING, KLM, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het Oranje Handelsmissiefonds helpt jaarlijks 10 bedrijven met het realiseren van hun internationale ambities. De troonswisseling op 30 april 2013 is voor de initiatiefnemers hét moment geweest om hun kennis en ervaring te bundelen en daarmee het belang van internationale handel voor Nederland te onderstrepen. De winnaars krijgen een handelsmissiepakket aangeboden met een symbolische waarde van € 10.000,00.

Het Oranje Handelsmissiefonds denkt gericht met de ondernemer mee om de stap over de grens succesvol te laten verlopen en opent deuren die anders gesloten blijven. Zij bieden praktische steun en delen kennis over de lokale markt en haar grote netwerk. En uiteraard bied het  Oranje Handelsmissiefonds de kans om mee te gaan op handelsmissiereizen.

Een mooie opsteker voor Holland Water dat sinds twee jaar zeer actief is geworden in het buitenland. Nu het meest geavanceerde systeem dat er in de wereld beschikbaar is om Legionella te bestrijden in Nederland haar toegevoegde waarde heeft bewezen is het tijd om ook over de grenzen gebouweigenaren van haar Legionella problemen af te helpen.

http://www.oranjehandelsmissiefonds.nl/updates/tien-ondernemers-winnen-oranje-handelsmissiefonds-2016/

 

Download

Persbericht Holland Water wint prijs Oranje Handelsmissiefonds

Oranje Handelsmissiefonds in De Telegraaf

Holland Water in Het Algemeen Dagblad 

Holland Water in Stichtse Courant

 

Publicaties

BNR Nieuwsradio – Interview met Leo de Zeeuw

Opening Beursplein 5 (video) – Telegraaf

Water Alliance

ANP

KLM 

RVO

NU.nl (10 winnaars)

NU.nl (interview Arte Viva)

Wij NoordHolland

Sprout

Zakenreisnieuws

Goor nieuws

RTV Oost

RTV Drenthe

Waterforum

Nieuwsblad De Kaap